ITSystem_2000x350

IT-systeem: Maximale beschikbaarheid is ongeaard

Wat is de betekenis van de netvorm voor een installatie?

De basis voor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een installatie wordt reeds gelegd bij het kiezen van het juiste electriciteitsvoorzieningssysteem. Want samen met brand- en persoonlijke beveiliging is betrouwbaarheid de belangrijkste factor bij het kiezen van een geschikte energievoorziening. Bij het plannen van een installatie zijn er drie netvormen beschikbaar: het TN-systeem, het TT-systeem en het IT-systeem. Alleen bij het IT-systeem leidt een eerste isolatiefout niet tot de uitschakeling van het systeem.

Vandaag worden technische systemen in alle sectoren gekenmerkt door een toenemende complexiteit en automatisering. Van hoogontwikkelde productielijnen tot roboticatechnologie, zijn er steeds meer bedrijfsmiddelen, die afhankelijk zijn van een betrouwbare stroomvoorziening om storingsvrij te functioneren. Zij profiteren van de voordelen van het IT-systeem, dat voor gevoelige sectoren, zoals intensive care-afdelingen, zelfs in normen wordt voorgeschreven.

Wat is het hoofdkenmerk van een ongeaard systeem?

Voor het voeden van ongeaarde IT-systemen wordt gebruik gemaakt van een transformator of een onafhankelijke voedingsbron zoals een accu of generator. Omdat er geen actieve geleider laagohmisch met de aarde is verbonden, stroomt hier bij een behuizings- of aardlek geen hoge lekstroom door. Er ontstaat slechts een kleine lekstroom, waarvan de grootte afhankelijk is van de isolatieweerstand en de capaciteit van de geleiders en systeemcomponenten naar de aarde.

Voor een IT-systeem is het een normatieve eis om een isolatiebewakingsapparaat te gebruiken.

Wat is een IT-systeem?

In IT-systemen zijn alle actieve onderdelen ofwel geïsoleerd van aarde of via een hoogohmige impedantie met de aarde verbonden. De hoogohmische impedantie kan om metrologische redenen worden voorzien, maar met dien verstande dat de elektrische veiligheid niet in gevaar komt. De aarding van de behuizing van de elektrische installatie gebeurt ofwel individueel of collectief.

Wat is het verschil met TN- en TT-systemen? In TN-systemen wordt het sterpunt van de voedingstrafo's laagohmisch geaard en wordt de behuizing van de elektrische installatie aangesloten via de aardingsgeleider op de bedrijfsaarding van het netwerk. Ook in TT-systemen wordt het sterpunt laagomisch geaard, maar de behuizing van de elektrische installatie is apart van de systeemaarding geaard.

Een voorbeeld: Als een persoon een onder spanning staande, geleidende behuizing aanraakt in een onbeschadigd, ongeaard 230 V AC-netwerk met voldoende kleine netlekkagecapaciteiten, ondervindt hij of zij geen elektrische schok. Onder deze omstandigheden stroomt slechts een zeer kleine, niet waarneembare stroom door de persoon. De aanraakspanning wordt voornamelijk bepaald door het spanningsverlies van de lekstroom over de, op de behuizing aangesloten, aardingsgeleider. Omdat de lekstroom (bepaald door de isolatieweerstand en de netlekkagecapaciteit) normaal gesproken zeer laag is en de weerstand van de aardingsgeleider ook zeer laag is, ontstaan er geen hoge aanraakspanningen.

In tegenstelling daarmee baseert een geaard systeem zich op het principe om bij een storing een voldoende hoge lekstroom op te wekken, wat leidt tot een snelle uitschakeling van de stroomvoorziening. Bij indirect contact betekent dit dat bij het aanraken van een onder spanning staande geleidende behuizing, er direct een hoge lekstroom door de persoon stroomt als gevolg van de laag- ohmige verbinding met de stroombron. Ter bescherming van personen zijn veiligheidsvoorzieningen zoals zekeringen en differentieelschakelaars voorgeschreven, om de installatie uit te schakelen voordat de persoon wordt gewond.

De volgende analogie illustreert het functionele principe van de twee systemen:
In het geaarde systeem aanvaart men dat het kind in de put valt - maar men gaat de put echter voorzien van een zachte bekleding, zodat het kind geen letsel oploopt als het in de put valt.
In het ongeaarde systeem wordt echter principieel vermeden dat het kind in de put valt.

Welke voordelen heeft het ongeaarde IT-systeem?

Opsporen van een fout tijdens het in bedrijf zijn
Bij een isolatiefout kan de exacte positie bij een installatie in werking worden gelokaliseerd.

Geen uitschakelen
Zelfs bij een eerste isolatiefout kan de installatie zonder problemen blijven verder werken.

Verhoogde persoonlijke bescherming
Door de lage lekstromen bestaat er geen gevaar voor een elektrische schok.

Minder inspectiekosten
De installatie moet niet worden stil gelegd voor terugkerende inspecties , aardlekschakelaartesten en isolatiemetingen zijn niet langer nodig.

Verhoogde brandbeveiliging
De voorgeschreven permanente isolatiebewaking vermindert het brandgevaar en kan leiden tot lagere verzekeringspremies.

Waarom wordt het IT-systeem tot nu toe zo zelden gebruikt?

Tot nu toe wordt het ongeaarde systeem vooral gebruikt in veiligheidskritische toepassingen zoals intensive care units of seingevingstechnologie, waar een stroomstoring fatale gevolgen zou hebben. Buiten deze speciale toepassingen is deze netvorm in de praktijk nog relatief weinig verspreid, hoewel het IT-systeem tal van voordelen biedt, niet alleen op het gebied van veiligheid maar ook op het vlak van beschikbaarheid.


Want drie mythen over de nadelen van deze netvorm zijn vandaag de dag nog steeds wijdverspreid:

Waar liggen de grenzen van het IT-systeem?

Elke netvorm heeft zijn sterke en zwakke punten en de keuze van de beste variant zou idealiter afhankelijk moeten zijn van de toepassing die men wil gebruiken. In de praktijk heeft een combinatie van de drie netvormen al vaker zijn waarde bewezen. Het IT-systeem heeft over het geheel genomen de beste eigenschappen, maar is enkel geschikt tot een bepaalde omvang en complexiteit van het netwerk.

Downloads

NaamTypeMaatTaalTijdstempelD-/B-Nummer
Product Overview ISOMETER®/ISOSCAN® Productoverzichten 5.3 MB EN2024/02/1616.02.2024
Why the IT System is Often the Best Choice for Power Supply Systems of All Types Technisch artikel 3.0 MB EN2019/07/1111.07.2019
High Availability for Reliable Operation in Waste Water Treatment Facilities Technisch artikel 601.8 KB EN2019/05/1313.05.2019
IT System Ensures Electrical Safety at the Munich Airport Technisch artikel 284.0 KB EN2019/05/1313.05.2019
The Stone Age Meets Modern Network Protection Technology Technisch artikel 338.5 KB EN2019/05/1313.05.2019
The Largest Photovoltaic System in Latin America Technisch artikel 447.8 KB EN2019/05/1313.05.2019

Producten

Isolatiebewaking

ISOMETER® iso685…
ISOMETER® iso685…

Isolatiebewakingsapparaat voor veeleisende toepassingen

Aardfoutzoeksystemen

ISOSCAN® EDS440
ISOSCAN® EDS440

Aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in hoofdstroomcircuits.

ISOSCAN® EDS30…
ISOSCAN® EDS30…

Draagbare aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in ongeaarde en geaarde netstelsels (IT-, TT en TN-systemen)

Isolatiebewaking

ISOMETER® iso685…
ISOMETER® iso685…

Isolatiebewakingsapparaat voor veeleisende toepassingen

Details

Aardfoutzoeksystemen

ISOSCAN® EDS440
ISOSCAN® EDS440

Aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in hoofdstroomcircuits.

Details
ISOSCAN® EDS30…
ISOSCAN® EDS30…

Draagbare aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in ongeaarde en geaarde netstelsels (IT-, TT en TN-systemen)

Details
qhy4raey

Heeft u vragen?

Neem contact op! Onze medewerkers helpen u graag verder.