bender-germany

Voorwaarden

Prijzen
De vermelde prijzen zijn netto, exclusief BTW en gelden voor levering franco plaats van bestemming in de Benelux.

Betaling
Netto, binnen 30 dagen na levering of nadat de order gereed is voor verzending, wanneer levering door oorzaken uwerzijds moet worden uitgesteld.

Verpakking
Verpakking voor wegtransport is inbegrepen.

Garantie
12 maanden na in bedrijf name met een maximum van 18 maanden na levering. Wanneer levering door oorzaken uwerzijds moet worden uitgesteld, zal levering geacht worden plaats te vinden op het moment dat de order voor verzending gereed is.

Geldigheid offerte
Standaard geldigheid van onze offerte is 2 maanden na offertedatum.

Aansprakelijkheid
Bender Benelux BV sluit aansprakelijkheid voor verlies van productie, winstderving, verlies van contracten of enig andere directe, indirecte of immateriële schade nadrukkelijk uit.