ITSystem_sub

Ongeaard systeem: Toepassingsvoorbeelden

Waar kan men een IT-systeem inzetten?

De behoefte aan een continue energievoorziening neemt voortdurend toe - in ziekenhuizen, op schepen, in fabrieken, procesinstallaties, computercentra, controlekamers, luchthavens, spoorwegen, vervoerssystemen, verwarmingssystemen, koelsystemen, enz. In tunnels en ondergronds moet de verlichting en ventilatie vlekkeloos functioneren, onder water zijn onderzeebemanningen afhankelijk van een betrouwbare stroomvoorziening en in de ruimte geldt dit voor de astronauten.

In veel gevallen vormen IT-systemen met isolatiebewaking de optimale technische oplossing. Daarom worden IT-systemen gebruikt in bijzonder kritische toepassingen zoals besturingscircuits, medische toepassingen of mobiele stroomgeneratoren. Ondertussen worden de voordelen van het IT-systeem echter steeds meer gebruikt in nieuwere toepassingen zoals elektrische voertuigen, fotovoltaïsche installaties of industriële installaties met afgestelde besturingsinrichtingen.

In combinatie met innovatieve isolatiebewakingstechnologie draagt het IT-systeem ertoe bij om levende wezens en installaties uitgebreid te beschermen tegen de gevaren van elektrische stroom door kritische installatie- en bedrijfsomstandigheden deels door het systeem uit te sluiten, en anderzijds vroegtijdig te detecteren en te rapporteren. Naast een verhoogde veiligheid helpt het ook om de kosten van onderhoud, reparatie en stilstand tot een minimum te beperken. Zo hebben exploitanten de mogelijkheid om de gegevens van de installatie te benutten volgens hun eigen behoeften en deze te gebruiken om de installatie te verbeteren. Door de vele economische en technische voordelen rendeert een ongeaard systeem met een efficiënte isolatiebewaking in complexere installaties vrijwel altijd.

Zie voor meer gedetailleerde toepassingsmogelijkheden onze opplossingen!

Bewaking van een hoofdkring

Bewaking van een stuurcircuit

Bewaking van een uitgeschakelde verbruiker

Veel verbruikers worden alleen in noodgevallen ingeschakeld (bijv. brandbluspompen, schuifafsluiters, diverse verwarmingstoestellen enz.). Tijdens de stilstand kunnen er echter door vocht of andere invloeden in de toevoerleiding, of in de verbruiker isolatiefouten optreden. Bij het inschakelen wordt dan de beveiliging geactiveerd of ontstaat er brand en is het niet mogelijk deze te gebruiken.

Het isolatiebewakingsapparaat, ook wel offline monitor genoemd, bewaakt de isolatieweerstand tijdens de stilstand en meldt isolatiefouten onmiddellijk. Als de verbruiker ingeschakeld is, wordt de isolatiemeting afhankelijk van bescherming K gedeactiveerd. Het storingsgeheugen detecteert ook kortstondige isolatiefouten. Als een all-polige uitschakeling van de verbruiker gegarandeerd is, kan deze bewaking ook in TN- of TT-systemen worden toegepast.

Aanspreekwaarde van een isolatiebewakingsapparaat:
omdat motoren vanaf een isolatieweerstand van ≤ 500 kΩ vaak niet meer in bedrijf kunnen worden gesteld, moet het isolatiebewakingsapparaat isolatiefouten ≤ 1 MΩ melden.

Bewaking van mobiele stroomgeneratoren

De elektrische veiligheid van mobiele stroomgeneratoren is vaak moeilijk te garanderen.

  • De ondergrond / omgeving laat zelden de aanleg van een aardingssysteem toe (stenen, grind, rots, asfalt etc. zouden doorboord moeten worden).
  • Bij het inzetten is meestal hoogdringendheid geboden, er is geen tijd voor het meten en testen van de beschermingsmaatregelen.
  • Er is geen gekwalificeerde elektricien beschikbaar.

Met name bij reddingsoperaties moet echter onmiddellijke paraatheid gewaarborgd zijn. Daarom worden mobiele stroomgeneratoren uitgerust met de beschermingsmaatregel "beschermingsscheiding met isolatiebewaking en uitschakeling” conform DIN VDE 0100-551.

Downloads

NaamTypeMaatTaalTijdstempelD-/B-Nummer
Product Overview ISOMETER®/ISOSCAN® Productoverzichten 5.3 MB EN2024/02/1616.02.2024
Why the IT System is Often the Best Choice for Power Supply Systems of All Types Technisch artikel 3.0 MB EN2019/07/1111.07.2019
High Availability for Reliable Operation in Waste Water Treatment Facilities Technisch artikel 601.8 KB EN2019/05/1313.05.2019
IT System Ensures Electrical Safety at the Munich Airport Technisch artikel 284.0 KB EN2019/05/1313.05.2019
The Stone Age Meets Modern Network Protection Technology Technisch artikel 338.5 KB EN2019/05/1313.05.2019
The Largest Photovoltaic System in Latin America Technisch artikel 447.8 KB EN2019/05/1313.05.2019

Producten

Isolatiebewaking

ISOMETER® iso685…
ISOMETER® iso685…

Isolatiebewakingsapparaat voor veeleisende toepassingen

Aardfoutzoeksystemen

ISOSCAN® EDS440
ISOSCAN® EDS440

Aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in hoofdstroomcircuits.

Isolatiebewaking

ISOMETER® iso685…
ISOMETER® iso685…

Isolatiebewakingsapparaat voor veeleisende toepassingen

Details

Aardfoutzoeksystemen

ISOSCAN® EDS440
ISOSCAN® EDS440

Aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in hoofdstroomcircuits.

Details
qhy4raey

Heeft u vragen?

Neem contact op! Onze medewerkers helpen u graag verder.

Naar het contactformulier.