chargecontroller_header_2000x350

Laadtechnologie voor elektrische en hybride voertuigen

Slimmere laadcontroller voor laadpalen/wallbox AC-laden (mode 3) - “build your own charging station”

Elektrische voertuigen slim en veilig laden

AC-laadstations bevinden zich vaak bij woningen, hotels, openbare parkeerplaatsen of werkplekken. AC-laden heeft het grote voordeel dat de gangbare stroomvoorziening met 230V/400V wisselspanning kan worden gebruikt en dat de laadinfrastructuur gewoon door een elektricien kan worden aangesloten.

Smarter Charge Controller

Een belangrijke beslissing bij ieder laadstation is de keuze van de laadcontroller/charge controller, aangezien deze uiteindelijk als centraal element het functioneren van het laadstation in belangrijke mate beïnvloed. Bender biedt met zijn slimme Laadcontroller CC613 en CC612 de basis voor een AC-laadstation of -wallbox die zich onderscheidt door innovatie, efficiëntie en veiligheid. Onze klanten kunnen zonder tijdrovende of dure ontwikkeling een eigen laadinfrastructuur bouwen en nieuwe bedrijfsmodellen creëren. Bender maakt de weg vrij voor elektrisch rijden.

Dankzij een lange ervaring op het gebied van elektrische veiligheid en flexibiliteit van een start-up en door vaste samenwerking met producenten van laadinfrastructuur kan Bender zijn laadcontroller en de bijbehorende software voortdurend doorontwikkelen. Daarbij is steeds het doel om oplossingen te bieden die uitstekend aan de eisen van de uiteindelijke toepassing vandaag de dag en, met het oog op normatieve en wettelijke wijzigingen, ook in de toekomst voldoen.

Laadinfrastructuur voor de toekomst

Gratis software-updates (normaliter elk kwartaal) garanderen dat het laadsysteem up-to-date is en houden daardoor tred met de dynamische marktontwikkelingen. Door de ondersteuning van protocollen OCPP1.5 en OCPP1.6 alsmede GSM-, ethernet- en wifi-interfaces kan de controller eenvoudig via het backendsysteem worden gekoppeld en op afstand worden bijgewerkt en beheerd. Online serviceapplicaties voor de identificatie van fouten en lokaal beheer ter plaatse via USB-interfaces zijn eveneens mogelijk. Daarbij kunnen updates en configuratie-instellingen ook via een USB-stick worden geïnstalleerd en gedupliceerd.

De geïntegreerde PLC-communicatie conform ISO15118 voor de omzetting van Plug & Charge, bidrectionele communicatie met het voertuig en slimme koppeling aan energiemanagementsystemen (EMS) zijn andere innovatieve onderdelen van de laadregelaar die al voldoen aan toekomstige eisen.

Afrekeningsmogelijkheden in overeenstemming met de ijkingswetgeving

De technische basis voor een ijkrechtconforme afrekening is door middel van combinatie van de laadregelaar CC612 met de door het bedrijf EMH ontwikkelde energiemeter en transparantiesoftware mogelijk. De producentonafhankelijke transparantiesoftware biedt een op de kWh nauwkeurige afrekening van stroom voor technische exploitanten van de laadinfrastructuur (CPO), backendgebruikers en eindklanten. De CPO wordt niet gedwongen om zich te binden aan een bedrijfseigen oplossing of een vaste combinatie van laadpunthardware en backend. Een ijkrechtconforme afrekening is daarbij niet alleen voor de openbare ruimte, maar ook bij het laden van bedrijfsvoertuigen aan de particuliere woningaansluiting bij daaropvolgende verrekening met de werkgever wettelijk noodzakelijk.

Dynamisch belastingsmanagement (DLM)

De slimme verdeling van de in het netwerk beschikbare energie en de garantie van een stabiel stoomnetwerk zijn andere, steeds belangrijkere eisen die de exploitant van laadinfrastructuur op moet lossen. Een in eigen beheer ontwikkeld en in de controller geïntegreerd Dynamic Load Management (eDLM-software) maakt een belastingsmanagement voor maximaal 250 laadpunten binnen een lokaal eDLM-netwerk mogelijk. Daarbij wordt de totale beschikbare energie met gebruik van verschillende profielen zeer dynamisch en effectief verdeeld. De continu doorontwikkelde eDLM-software bevindt zich op de Bender-laadcontroller en is ook bruikbaar met laadpunten van alle producenten die eveneens vertrouwen op de Bender-techniek. Daardoor kunnen laadparken eenvoudig door hun exploitant worden uitgebreid. Daarnaast is het mogelijk om verschillende modellen met elkaar te combineren.

Efficiëntie, beschikbaarheid en veiligheid verenigd

De compacte bouwwijze en hoge mate van intelligentie in compacte vorm resulteren in een volledig systeem dat het aantal noodzakelijke extra componenten vermindert en zo de concurrentepositie veilig wordt gesteld.

Een geïntegreerde, gepatenteerde, elektronische aardlekcontrolevoor gelijkstroom maakt een dure RCD van type B overbodig. De combinatie van elektronische aardlekcontrole voor gelijkstroom en een RCD van type A voldoet aan alle normatieve eisen inzake de bescherming tegen lekstromen. Daarnaast garandeert deze innovatieve techniek maximale veiligheid en beschikbaarheid zowel voor het laadsysteem als voor het voertuig dat laadt. De controller reageert namelijk niet pas bij kritische lekstromen. Kleine lekstromen die op verslechteringen duiden, worden al vroegtijdig herkend, gemeld en laadprocesbewust nog voor de activatie van RCD's beëindigd.

Zonder of met duidelijk minder inzet van servicemonteurs, bijvoorbeeld voor het handmatig opnieuw inschakelen van de anders geactiveerde RCD's, worden de laadcontrollers onderdeel van een efficiënte en toepassingsgerichte totaaloplossing.

Daarnaast kan tijdens het laadproces gerichte informatie uit de doorlopende bewaking van de AC- en DC-lekstromen gedurende verschillende laadcycli aan voertuigbezitters ter beschikking gesteld worden. Hierdoor kan deze vroegtijdig fouten herkennen.

De laadcontrollers scoren daarnaast met de bewaking van de interne hardware en temperatuurregeling via sensoren die in geval van oververhitting het laadvermogen reguleren en zo uitval van het laadsysteem voorkomen.

Door de continue doorontwikkeling biedt de Charge Controller een combinatie van veiligheid, efficiëntie en innovatieve technologie die voldoet aan toekomstige eisen.

 

Advies aanvragen

Downloads

NaamTypeMaatTaalTijdstempelD-/B-Nummer
Charging Electric Vehicles - Protection Against Electric Shock by DC Fault Current Sensor Units Technisch artikel 931.2 KB EN2019/05/1313.05.2019

Producten

Charge controller

CC613 Laderegler
CC613 charge controller

De volgende generatie van de slimme laadcontroller

Charge controller

CC613 Laderegler
CC613 charge controller

De volgende generatie van de slimme laadcontroller

Details
qhy4raey

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op! Wij zijn hier om u te helpen.

Naar het contactformulier.