IT-systemen gezien vanuit de normen

Ongeaarde stroomvoorzieningen (IT-systemen) worden altijd ingezet wanneer een eerste isolatiefout niet mag leiden tot activatie van beschermingsapparatuur en daarmee tot onderbreking van de stroomvoorziening. Klassieke toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld klinische omgevingen, gevoelige processen in de industrie, gereguleerde aandrijvingen in de zware industrie en veel meer. Met de energieomslag zijn nieuwe toepassingen, zoals elektrische auto's of DC-systemen, erbij gekomen. De onderstaande bijdrage geeft een overzicht van de huidige situatie wat betreft normering.