Header_NRGM

Conversie van een direct geaard systeem naar een geaard systeem met hoge weerstand

Conversie van een direct geaard elektrisch systeem naar een geaard systeem met hoge weerstand

Het merendeel van de elektrische storingen begint als een aardlek. Op een direct geaard voedingssysteem heeft een aardlek ongeveer dezelfde potentiële energie als een fase-naar-fase fout die duizenden ampères kan geleiden en snel kan escaleren tot een extreem gevaarlijk en schadelijk vlamboogincident. Een aardlek moet direct worden onderbroken.

De fysieke verschillen tussen een direct geaard systeem en een geaard systeem met weerstand zijn miniem.  De eerste heeft een directe kabel- of busverbinding tussen de systeemnul (X0) en de aarde/grond, terwijl de laatste een stroombeperkende weerstand heeft tussen X0 en de aarde/grond.

Hoe pak je het aan

e secundaire wikkeling van de direct geaarde driefasengenerator of -transformator is verbonden in een sterschakeling waarbij het midden van de verbinding als nulpunt dient. 

Installeer om een geaard systeem met weerstand te creëren, een voltageweerstand die voldoet aan IEEE-standaard 32 (of C 57.32) tussen de X0 en aarde.  Aangeraden wordt om deze nulgeleiderweerstand (NGR) op continuïteit te bewaken met een alarm (of onderbreking) als deze faalt.

De nulgeleiderweerstand beperkt de aardlekstroom tot een lage waarde die geen vlamboog kan vormen.  In veel gevallen kan het systeem blijven werken met een fase die naar de grond lekt, totdat een ordentelijke uitschakeling wordt geïnitieerd.

Overwegingen voor systeemupgrades in relatie tot de conversie van een direct geaard systeem naar aarding met weerstand

Het direct geaarde elektrische systeem vertrouwde op overstroombeschermingsapparaten om de aan de aardlek gerelateerde grote stroom te onderbreken. Coördinatie van upstream- en downstreamapparaten kan lastig zijn.  Het HRG-systeem kan een zeer lage aardlekstroom leveren. Deze is te laag om een stroomonderbreker of zekering te gebruiken en aanvullende aardlekbescherming is noodzakelijk.

Gebruik een reststroomapparaat (RCM) om aardlekken te detecteren met een homopolaire stroomtransformator.  Door dergelijke apparaten bij elke voeding of zelfs elke belasting te installeren, wordt het lokaliseren van de lek geautomatiseerd en kan, waar nodig, selectieve circuitonderbreking eenvoudig worden gerealiseerd.

Sommige circuitelementen, zoals leiding-aardefiltercondensatoren bij de input van aandrijvingen met variabele snelheden, kunnen worden gewaardeerd tegen een fasespanning. Deze elementen moeten worden geüpgraded naar netspanningswaarden om het hogere voltage te weerstaan dat aanwezig is tijdens een aardlek op een HRG-systeem.

Waarom hebben NRG-systemen continue bewaking nodig

De nulgeleiderweerstand (NRG) is een cruciaal element van een geaard elektrisch voedingssysteem met hoge weerstand (HRG). HRG-systemen hebben altijd stroom detecterende aardleksensoren (voor alarm of onderbreking) die actief zijn wanneer een aardlek stroom geleidt, die terug gaat naar de nulleider via de NGR.

Wanneer een nulgeleiderweerstand defect raakt door een lasfout, corrosie, thermische stress of soortgelijk, wordt het eerder geaarde systeem met hoge weerstand niet-geaard of zwevend. Wanneer een aardlek zich voordoet in het niet-geaarde systeem, vloeit er geen stroom en de geïnstalleerde aardlekdetectoren zullen niet functioneren.

Waarom de bewaking van de nulgeleiderweerstand essentieel is

Om de situatie te voorkomen, waarin een aardlek niet kan worden gedetecteerd en het systeem onveilig wordt, moet de nulgeleiderweerstand continu worden bewaakt door een geschikt apparaat. De nulgeleiderweerstand moet op continuïteit en verbinding met de systeemneutraal worden bewaakt.

Onder sommige omstandigheden, zoals een nest van ongedierte of onjuist systeemonderhoud, kan een nulgeleiderweerstand kortsluiten.  In dit geval zal een aardlek resulteren in een hoger dan verwachte stroom dat negatieve gevolgen kan hebben zoals grotere schade aan apparatuur of een vlamboog. Bewaak de NGR continue voor een weerstandsvermindering om de gebruikers te waarschuwen voor deze omstandigheid.

Downloads

NaamTypeMaatTaalTijdstempelD-/B-Nummer
System Grounding in the Americas, Australia, South Africa and Other Regions Applicatiebrochures 576.7 KB EN2019/05/1313.05.2019

Producten

Ohms geaarde netten

LINETRAXX® NGRM700

De geavanceerde aardingsweerstandsmonitor voor hoogohmig geaarde netten

Ohms geaarde netten

LINETRAXX® NGRM700

De geavanceerde aardingsweerstandsmonitor voor hoogohmig geaarde netten

Details
qhy4raey

Heeft u vragen?

Neem contact op! Onze medewerkers helpen u graag verder.

Naar contactformulier