ITSystem_sub

Stuurcircuits als IT-systeem

De toenemende eisen aan de bedrijfs- en ongevallenveiligheid van machines en systemen vereisen uitgebreide maatregelen om mens en machine te beschermen tegen mogelijke gevaren. Zo mogen bijv. isolatiefouten in een besturingssysteem niet leiden tot gevaarlijke bewegingen van een machine. Daarom moet bij de keuze van de netvorm (TN, TT c.q. IT-systemen) en de bijbehorende beschermingsmaatregelen in het bijzonder rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

Bij elektrische machines geldt dit zowel voor de stuur- en hulpstroomcircuits als voor de hoofdstroomcircuits. Bij de hoofdcircuits gaat het voornamelijk over bescherming tegen elektrische schokken, persoonlijke bescherming en brandpreventie. Bij stuur- en hulpstroomcircuits, vooral die met spanningen onder de toegestane aanrakingsspanning van AC 50 V/DC 120 V, is bedrijfszekerheid prioritair.

Stuurstroomcircuits - geaard of ongeaard?

Conform DIN EN 60204-1/VDE 0113-1 mogen aardlekken in stuurstroomcircuits niet leiden tot onbedoeld opstarten of gevaarlijke bewegingen van een machine of verhinderen dat deze wordt gestopt. In het algemeen worden de stuurstroomcircuits gevoed via een veiligheidstransformator met aparte wikkelingen of een veilig gescheiden voeding, waarbij de secundaire spanning niet hoger mag zijn dan 50 V.

Het stuurstroomcircuit zelf kan zowel worden gebruikt als een geaard systeem (TN-systeem) of als een ongeaard systeem (IT-systeem). Maar vooral bij gevoelige componenten in een stuurstroomcircuit, kunnen niet gedetecteerde hoogohmige isolatiefouten tot defecte sturingen leiden.

In een geaard systeem worden deze storingen niet door een zekering gedetecteerd, omdat de lekstroom te laag is om ze te activeren. Als de isolatiefout laagohmig is, wordt de zekering geactiveerd en het systeem gestopt. Om dit te voorkomen worden de stuurstroomcircuits ongeaard gebruikt en bewaakt met een isolatiebewakingsapparaat.

Meer bedrijfszekerheid, zelfs met symmetrische isolatiefouten

In stuurstroomcircuits kunnen door vuil, stof of vocht, bijv. bij eindschakelaars ook symmetrische isolatiefouten optreden, die daardoor uitschakeling verhinderen of ongecontroleerd starten van het systeem veroorzaken.

Symmetrische isolatiefouten zijn weerstandsfouten in de isolatie van een elektrische installatie of een apparaat met ongeveer dezelfde weerstand van alle fases naar de aarde.

Bij gevoelige stuuringangen voldoen in dit geval reeds twee hoogohmige isolatiefouten om de ingang te “stellen”. Deze storingen leiden dan niet tot uitschakeling van de overstroombeveiliging, omdat de lekstroom duidelijk onder de benodigde kortsluitstroom ligt. Ook reststroombeveiligingsinrichtingen kunnen niet helpen, omdat de toevoer- en retourstroom gelijk is en er dus geen verschilstroom ontstaat.

Let er bij de keuze van het geschikte isolatiebewakingsapparaat op dat het symmetrische isolatiefouten detecteert. Aardlekrelais, die als evaluatiecriterium de sterpuntspanning naar de aarde meten, voldoen niet aan deze voorwaarde vanwege het meetprincipe.

Besluit

Een uitvoering volgens de normen van stuurstroomcircuits hoeft niet noodzakelijkerwijs geaard te worden. Het gebruik van ongeaarde stuurstroomcircuits met isolatiebewaking is vaak de beste keuze, vooral op het gebied van bedrijfsveiligheid, storingspreventie en kostenreductie.

Systemen voor het lokaliseren van isolatiefouten kunnen aanvullend worden gebruikt om aan te geven waar de isolatiefout zich bevindt, bij een werkende installatie. Welke maatregelen uiteindelijk worden genomen, moet in het kader van een risicoanalyse worden bepaald.

Neem contact met ons op!

Downloads

NaamTypeMaatTaalTijdstempelD-/B-Nummer
Product Overview ISOMETER®/ISOSCAN® Productoverzichten 5.3 MB EN2024/02/1616.02.2024
Why the IT System is Often the Best Choice for Power Supply Systems of All Types Technisch artikel 3.0 MB EN2019/07/1111.07.2019
High Availability for Reliable Operation in Waste Water Treatment Facilities Technisch artikel 601.8 KB EN2019/05/1313.05.2019
IT System Ensures Electrical Safety at the Munich Airport Technisch artikel 284.0 KB EN2019/05/1313.05.2019
The Stone Age Meets Modern Network Protection Technology Technisch artikel 338.5 KB EN2019/05/1313.05.2019
The Largest Photovoltaic System in Latin America Technisch artikel 447.8 KB EN2019/05/1313.05.2019
White Paper: Effective Control and Auxiliary Circuit Monitoring Can Reduce Downtime and Increase Profitability Technische informatie 433.8 KB EN2019/05/1313.05.2019

Producten

Isolatiebewaking

ISOMETER® iso685…
ISOMETER® iso685…

Isolatiebewakingsapparaat voor veeleisende toepassingen

Aardfoutzoeksystemen

ISOSCAN® EDS440
ISOSCAN® EDS440

Aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in hoofdstroomcircuits.

Isolatiebewaking

ISOMETER® iso685…
ISOMETER® iso685…

Isolatiebewakingsapparaat voor veeleisende toepassingen

Details

Aardfoutzoeksystemen

ISOSCAN® EDS440
ISOSCAN® EDS440

Aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in hoofdstroomcircuits.

Details
qhy4raey

Heeft u vragen?

Neem contact op! Onze medewerkers helpen u graag verder.

Naar het contactformulier.