ITSystem_sub

Netvormen voor stroomvoorziening - een vergelijking

Netsystemenv

Elektrische netten in laagspanning worden ingedeeld volgens

De keuze van de aardaansluiting moet met beleid worden gemaakt, omdat deze bepalend is voor het gedrag en de eigenschappen van het netwerk en een bepalende factor is voor de gebruiksaspecten zoals

TT-Systeem

In TT-systemen is één punt direct geaard (bedrijfsaarding). De behuizing van de elektrische installatie is aangesloten op aardelektroden die elektrisch onafhankelijk zijn van de aardelektrode voor de aarding van het systeem.

Toegestane beschermingsmiddelen:

 • beschermingsinrichting voor overstroombeveiliging
 • beschermingsinrichtingen voor lekstroom (aardlekschakelaar)

TN-Systeem

Bij TN-systemen wordt één punt direct geaard; de behuizing van de elektrische installatie wordt via veiligheidsgeleiders op dit punt aangesloten.

Afhankelijk van de opstelling van de nulgeleiders en de veiligheidsgeleiders zijn er drie soorten TN-systemen te onderscheiden:

 • TN-S: in het gehele systeem wordt een gescheiden veiligheidsgeleider gebruikt
 • TN-C: in het gehele systeem worden de functies van de nul- en beveiligingsgeleiders in één geleider gecombineerd
 • TN-C-S: in het deel van het systeem worden de functies van de nul- en beveiligingsgeleiders in één geleider gecombineerd.

IT-Systeem

In IT-systemen worden alle actieve geleiders van de aarde geïsoleerd of wordt een punt via een impedantie met de aarde verbonden. In het geval van een isolatiefout kan dus slechts een kleine, in hoofdzaak door de netlekkagecapaciteit veroorzaakte, lekstroom stromen. De voorgeschakelde zekeringen reageren niet. De stroomvoorziening wordt ook bij een eenpolig, direct aardlek in stand gehouden.

De behuizingen van de elektrische installatie zijn ofwel

 • apart geaard of
 • samen geaard of
 • samen met de aarding van het systeem verbonden

De volgende beschermingsmiddelen zijn toegestaan:

 • isolatiebewakingsapparatuur IMD (Insulation monitoring device)
 • beschermingsinrichting voor overstroombeveiliging
 • beschermingsinrichtingen voor lekstroom RCD (Residual current protective device), ook wel bekend als differentieelschakelaar

Typische kenmerken

 • Een eerste isolatiefout leidt niet tot het reageren van een zekering of differentieelschakelaar RCD (RCCB).
 • Een isolatiebewakingsapparaat stelt een onaanvaardbare verslechtering van de isolatie vast en meldt deze.
 • Een isolatiefout moet zo snel mogelijk worden verholpen voordat er een tweede isolatiefout optreedt bij een andere actieve geleider, wat tot het uitvallen van het net zou leiden.

Voor- en nadelen van de netvormen

Netvorm Voordelen Nadelen
Veiligheids-/functielaagspanning (SELV of PELV) • geen gevaar bij aanraking • beperkte prestaties bij economisch gebruik van bedrijfsmiddelen • bijzondere eisen aan het stroomcircuit
Beschermende isolatie • hoogste beveiligingsniveau • combineerbaar met andere netvormen • dubbele isolering van de bedrijfsmiddelen • enkel economisch bij kleine verbruikers • bij thermische verbruikers brandgevaar door de isolatiestoffen
IT-Systeem • hoogste beveiligingsniveau • combineerbaar met andere netvormen • de bedrijfsmiddelen moeten continu geïsoleerd zijn voor de spanning tussen de fasegeleiders onderling- • overstroombeveiligingsinrichting voor de N-geleider is vereist • problemen met uitschakeling in geval van een tweede aardlek mogelijk
TT-Systeem • EMC-vriendelijk • beschermende maatregel onafhankelijk van netkortsluitingsvermogen • minder werk voor het leggen van kabels en leidingen • verschillende aanrakingsspanningen toegestaan in verschillende gebieden • combineerbaar met TN-Net • door het gebruik van RCD's alleen mogelijk bij geringe prestaties • regelmatige functietest nodig • omslachtige bedrijfsaarding (≤ 2 Ω) • verplichte potentiaalvereffening voor elk gebouw
TN-C-Systeem • Gemakkelijk te installeren • Lagere materiaalkosten • niet EMC-vriendelijk • omwille van zwerfstromen in gebouwen en laagfrequente magneetvelden niet voor gebouwen met informatietechnologie-installaties • levensgevaar bij PEN-breuk • verhoogd risico op elektrisch ontvlambare branden
TN-C-S-Systeem • goedkoop compromis voor gebouwen zonder informatietechnologie • niet EMC-vriendelijk • magnetische velden met lage frequentie mogelijk
TN-S-Systeem • EMC-vriendelijk • lage spanningstoename in de gezonde fasen • verhoogde kosten in beveiligingstechnologie voor meervoudige voedingen die verder weg staan • risico op onbewuste meervoudige aarding

Evaluatie van de vergelijking

Criterium TT TN-C TN-S IT
Persoonlijke bescherming *** *** *** ***
Brandbeveiliging *** * ** ***
Bescherming van de installatie (machines) *** * * ***
Beschikbaarheid ** ** ** ****
Elektromagnetische compatibiliteit ** * ** ***
Onderhoud ** **** **** ***
Installatie * ** ** ***
Eindresultaat * 16 * 14 * 16 * 22

Legende

* Zwak
** Gemiddeld
*** Goed
**** Uitstekend

Het IT-systeem overtuigt door zijn veelvoud aan voordelen.

Neem contact met ons op!

Downloads

NaamTypeMaatTaalTijdstempelD-/B-Nummer
Product Overview ISOMETER®/ISOSCAN® Productoverzichten 5.3 MB EN2024/02/1616.02.2024
Why the IT System is Often the Best Choice for Power Supply Systems of All Types Technisch artikel 3.0 MB EN2019/07/1111.07.2019
High Availability for Reliable Operation in Waste Water Treatment Facilities Technisch artikel 601.8 KB EN2019/05/1313.05.2019
IT System Ensures Electrical Safety at the Munich Airport Technisch artikel 284.0 KB EN2019/05/1313.05.2019
The Stone Age Meets Modern Network Protection Technology Technisch artikel 338.5 KB EN2019/05/1313.05.2019
The Largest Photovoltaic System in Latin America Technisch artikel 447.8 KB EN2019/05/1313.05.2019

Producten

Isolatiebewaking

ISOMETER® iso685…
ISOMETER® iso685…

Isolatiebewakingsapparaat voor veeleisende toepassingen

Aardfoutzoeksystemen

ISOSCAN® EDS440
ISOSCAN® EDS440

Aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in hoofdstroomcircuits.

Isolatiebewaking

ISOMETER® iso685…
ISOMETER® iso685…

Isolatiebewakingsapparaat voor veeleisende toepassingen

Details

Aardfoutzoeksystemen

ISOSCAN® EDS440
ISOSCAN® EDS440

Aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in hoofdstroomcircuits.

Details
qhy4raey

Heeft u vragen?

Neem contact op! Onze medewerkers helpen u graag verder.

Naar het contactformulier.