ITSystem_sub

Isolatiebewaking: het concept

Werkingsprincipe van een isolatiebewakingssysteem

Het isolatiebewakingsapparaat wordt tussen de actieve netgeleiders en de aarde aangesloten en heeft een meetspanning Um over het net heen. Als er een isolatiefout optreedt, wordt het meetcircuit tussen het net en de aarde gesloten via de isolatiefout RF, zodat er een meetstroom Im optreedt, die evenredig is aan de isolatiefout. Deze meetstroom veroorzaakt aan de meetweerstand Rm een overeenkomstig spanningsverlies, die door de elektronica wordt geëvalueerd.

Als deze spanningsdaling een bepaalde waarde overschrijdt, wat gelijk staat aan de onderschrijding van een bepaalde isolatieweerstand, wordt een melding gegeven. De gedetailleerde eisen voor het isolatiebewakingsapparaat zijn opgenomen in DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8). Het isolatiebewakingsapparaat biedt de exploitant van de installatie het nodige informatievoordeel om tijdig en gepland passende onderhoudsmaatregelen te nemen.

Volgens DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8) geldt: isolatiebewakingsapparaten moeten volgens het opgegeven meetprincipe zowel symmetrische als asymmetrische verslechtering van de isolatie kunnen bewaken.

Opmerkingen

Tip:

Symmetrische isolatiefouten komen vaak voor in gelijkspanningsnetten of regelkringen. Als de weerstandswaarde van beide isolatiefouten ongeveer gelijk is, kunnen isolatiebewakingsapparaten, waarvan de werking gebaseerd is op het principe van het meten van de interferentiespanning deze isolatiefouten niet detecteren. Daarom vereisen de IEC 61557-8 en DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8) het gebruik van actieve isolatiebewakingsapparaten.

Meetmethode

“Interferentie van de DC-meetspanning”

Een veelgebruikte meetmethode is de interferentie van een DC-meetspanning tussen net- en aardleiding.

Deze meetmethode is geschikt voor de bewaking van klassieke AC, 3 (N)AC-systemen, bijv. motoren. Als deze meetmethode wordt gebruikt in AC- of 3(N)AC-systemen waarin galvanisch verbonden DC-componenten aanwezig zijn, leiden deze gelijkstromen tot een vervalsing van het meetresultaat, d. w. z. dat isolatiefouten aan de gelijkstroomzijde worden gesignaleerd met een verhoogde responsgevoeligheid.

De netlekkagecapaciteiten Ce in het net worden alleen op de meetspanning geladen en beïnvloeden, na een kort overgangsverschijnsel, de meting niet.

Meetprocedure “AMP”

De voor Bender gepatenteerde AMP-meetmethode is gebaseerd op een speciale gepulseerde meetspanning, die door een microcontroller wordt aangestuurd en zich automatisch aanpast aan de respectievelijke omstandigheden van het net. Met een software-ondersteunde evaluatie wordt het verschil gemaakt tussen de netwerklekkagestroomcomponenten die als storing op het detectiebeslissingscircuit fungeren en de evenredige meetwaarde van de ohmse isolatieweerstand. Zo hebben breedband interferentie-effecten, zoals bijv. die welke optreden tijdens het omvormen, geen negatieve invloed op de exacte opsporing van de isolatieweerstand.

Met de AMP Plus meetmethode is de storingsonderdrukking nog verder verbeterd. Apparaten met deze meetmethode kunnen universeel worden gebruikt in AC, DC en AC/DC-netwerken, bijv. netwerken met spannings- of frequentiewijzigingen, hoge lekcapaciteiten of gelijkspanningscomponenten. Zo voldoen ze aan de hedendaagse, moderne distributienetwerken, die doorgaans dergelijke beïnvloedingsfactoren (omvormers, EMC' s) bevatten.

Samenvatting van de meetprocedures

Tussen het IT-systeem, de structuur, de componenten en de meetmethode van het isolatiebewakingsapparaat is er een direct verband. Weten welke meetmethode het isolatiebewakingsapparaat gebruikt, is bijgevolg belangrijk voor de configuratie. De volgende tabel toont de keuze van de meetmethode, rekening houdend met de netwerkparameters.

Neem contact met ons op!

5 good reasons for the IT system with insulation monitoring

Opsporen van een fout tijdens het in bedrijf zijn
Bij een isolatiefout kan de exacte positie bij een installatie in werking worden gelokaliseerd.

Geen uitschakelen
Zelfs bij een eerste isolatiefout kan de installatie zonder problemen blijven verder werken.

Verhoogde persoonlijke bescherming
Door de lage lekstromen bestaat er geen gevaar voor een elektrische schok.

Minder inspectiekosten
De installatie moet niet worden stil gelegd voor terugkerende inspecties , aardlekschakelaartesten en isolatiemetingen zijn niet langer nodig.

Verhoogde brandbeveiliging
De voorgeschreven permanente isolatiebewaking vermindert het brandgevaar en kan leiden tot lagere verzekeringspremies.

Downloads

NaamTypeMaatTaalTijdstempelD-/B-Nummer
Product Overview ISOMETER®/ISOSCAN® Productoverzichten 5.3 MB EN2024/02/1616.02.2024
Why the IT System is Often the Best Choice for Power Supply Systems of All Types Technisch artikel 3.0 MB EN2019/07/1111.07.2019
High Availability for Reliable Operation in Waste Water Treatment Facilities Technisch artikel 601.8 KB EN2019/05/1313.05.2019
IT System Ensures Electrical Safety at the Munich Airport Technisch artikel 284.0 KB EN2019/05/1313.05.2019
The Stone Age Meets Modern Network Protection Technology Technisch artikel 338.5 KB EN2019/05/1313.05.2019
The Largest Photovoltaic System in Latin America Technisch artikel 447.8 KB EN2019/05/1313.05.2019

Producten

Isolatiebewaking

ISOMETER® iso685…
ISOMETER® iso685…

Isolatiebewakingsapparaat voor veeleisende toepassingen

Aardfoutzoeksystemen

ISOSCAN® EDS440
ISOSCAN® EDS440

Aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in hoofdstroomcircuits.

Isolatiebewaking

ISOMETER® iso685…
ISOMETER® iso685…

Isolatiebewakingsapparaat voor veeleisende toepassingen

Details

Aardfoutzoeksystemen

ISOSCAN® EDS440
ISOSCAN® EDS440

Aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in hoofdstroomcircuits.

Details
qhy4raey

Heeft u vragen?

Neem contact op! Onze medewerkers helpen u graag verder.

Naar het contactformulier.