Ongeaard systeem: Toepassingsvoorbeelden

Waar kan men een IT-systeem inzetten?

De behoefte aan een continue energievoorziening neemt voortdurend toe - in ziekenhuizen, op schepen, in fabrieken, procesinstallaties, computercentra, controlekamers, luchthavens, spoorwegen, vervoerssystemen, verwarmingssystemen, koelsystemen, enz. In tunnels en ondergronds moet de verlichting en ventilatie vlekkeloos functioneren, onder water zijn onderzeebemanningen afhankelijk van een betrouwbare stroomvoorziening en in de ruimte geldt dit voor de astronauten.

In veel gevallen vormen IT-systemen met isolatiebewaking de optimale technische oplossing. Daarom worden IT-systemen gebruikt in bijzonder kritische toepassingen zoals besturingscircuits, medische toepassingen of mobiele stroomgeneratoren. Ondertussen worden de voordelen van het IT-systeem echter steeds meer gebruikt in nieuwere toepassingen zoals elektrische voertuigen, fotovoltaïsche installaties of industriële installaties met afgestelde besturingsinrichtingen.

In combinatie met innovatieve isolatiebewakingstechnologie draagt het IT-systeem ertoe bij om levende wezens en installaties uitgebreid te beschermen tegen de gevaren van elektrische stroom door kritische installatie- en bedrijfsomstandigheden deels door het systeem uit te sluiten, en anderzijds vroegtijdig te detecteren en te rapporteren. Naast een verhoogde veiligheid helpt het ook om de kosten van onderhoud, reparatie en stilstand tot een minimum te beperken. Zo hebben exploitanten de mogelijkheid om de gegevens van de installatie te benutten volgens hun eigen behoeften en deze te gebruiken om de installatie te verbeteren. Door de vele economische en technische voordelen rendeert een ongeaard systeem met een efficiënte isolatiebewaking in complexere installaties vrijwel altijd.

Zie voor meer gedetailleerde toepassingsmogelijkheden onze opplossingen!