Stuurcircuits als IT-systeem

De toenemende eisen aan de bedrijfs- en ongevallenveiligheid van machines en systemen vereisen uitgebreide maatregelen om mens en machine te beschermen tegen mogelijke gevaren. Zo mogen bijv. isolatiefouten in een besturingssysteem niet leiden tot gevaarlijke bewegingen van een machine. Daarom moet bij de keuze van de netvorm (TN, TT c.q. IT-systemen) en de bijbehorende beschermingsmaatregelen in het bijzonder rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

  • de waarschijnlijkheid van isolatiefouten
  • de noodzakelijke basis- en storingsbeveiliging
  • continuïteit van de stroomvoorziening
  • technische en economische mogelijkheden
  • beschikbare empirische waarden met betrekking tot nevenwerkingen (brand, stilstandskosten enz.)

Bij elektrische machines geldt dit zowel voor de stuur- en hulpstroomcircuits als voor de hoofdstroomcircuits. Bij de hoofdcircuits gaat het voornamelijk over bescherming tegen elektrische schokken, persoonlijke bescherming en brandpreventie. Bij stuur- en hulpstroomcircuits, vooral die met spanningen onder de toegestane aanrakingsspanning van AC 50 V/DC 120 V, is bedrijfszekerheid prioritair.