fire_protection_2000x350

Preventieve brandbeveiliging in gebouwbedrading

Op installatietechnisch gebied is lekstroom in de gebouwbedrading, technische installaties of machines de meest voorkomende oorzaak van brand.

Hoe komt dit?

Gebrekkige isolatie door mechanische beschadiging van apparaataansluitingen of isolatie van apparaten en verlichting die door continue verwarming fragiel is geworden, leiden tot isolatiegebreken. Dit is één van de meest voorkomende oorzaken van brand. Maar ook een te lage isolatieweerstand door vochtigheid en vuil vormt een verhoogd brandgevaar. De gevolgen van isolatiegebreken zijn ernstig. Dit leidt niet alleen tot een verhoogd brandgevaar dat mensen, milieu en zaken ernstig in gevaar kan brengen. Ook dure stilstand van installaties, gegevensverlies en storingen in IT- en communicatie-installaties alsmede ongeplande en dure onderhoudswerkzaamheden zijn op isolatiegebreken terug te voeren.

Wat moet er gedaan worden?

Preventieve brandbeveiliging is een centraal thema bij het beperken van bedrijfsrisico's, omdat bedrijfsonderbrekingen en zaakschade door brand het voortbestaan van het bedrijf in gevaar kunnen brengen. Geen enkele onderneming kan zich dit veroorloven. Daarom moet iedereen die voor de elektrische veiligheid verantwoordelijk is, hoge eisen aan preventieve brandbeveiliging stellen.

Om het brandgevaar in elektrische installaties effectief tegen te gaan, is permanente bewaking op lekstroom van alle belangrijke installatie(-onderdelen) en apparaten de oplossing. Daarvoor moeten naast de al aanwezige overstroombeveiligingen differentieelstroombewakingsapparaten en -systemen worden geïnstalleerd.

Permanente differentieelstroombewaking met RCM-techniek van Bender omvat:

 • Potentieel brandgevaar door hoge lekstroom al herkend bij ontstaan
 • Preventieve beveiliging ter bescherming van mens en machine
 • Hoge bedrijfsveiligheid en beschikbaarheid van technische installaties en communicatie-installaties
 • Directe melding van verslechtering van isolatie in plaats van steekproefsgewijze controle
 • Vermijding van dure uitvaltijden en stilstand van installaties
 • Geen ongeplande of dure onderhoudswerkzaamheden
 • Duidelijke daling van onderhouds- en exploitatiekosten

Hoe profiteert u hiervan?

 Preventieve brandbeveiliging door permanente differentieelstroombewaking of isolatiebewaking houdt niet alleen preventieve brandbeveiliging ter bescherming van mens en machine tegen de risico's van elektrische stroom in, maar ook een hoge bedrijfsveiligheid en beschikbaarheid van de technische installaties door het direct lokaliseren en het oplossen van isolatiegebreken. Daardoor worden onderhouds- en exploitatiekosten duidelijk verlaagd. Ook het uitvalrisico door onverwachts aanspreken van aanwezige installatieautomaten wordt tot een minimum gereduceerd..

Door de permanente bewaking op overstroom in elektrische bedrading door installaties en apparaten wordt isolatieverslechtering direct zichtbaar en gemeld. In plaats van de isolatiewaarde steekproefsgewijze met lange tussenpozen te controleren blijft bij deze permanente bewaking de benodigde hoge isolatieweerstand van de installatie behouden overeenkomstig DGUV voorschrift 3 en de bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV).

De bewaking voldoet aan de richtlijnen van verzekeraars voor schadepreventie of overtreffen deze zelfs en kunnen hierdoor zorgen voor een lagere verzekeringspremie.

Voordelen in een oogopslag

 • Preventieve brandbeveiliging ter bescherming van mens en machine, aangezien potentiële brandrisico's door hoge lekstroom al bij het ontstaan wordt herkend.
 • Duidelijke daling van onderhouds- en exploitatiekosten, aangezien er geen ongeplande en dure onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
 • Hoge bedrijfsveiligheid en beschikbaarheid van technische installaties en communicatie-installaties, aangezien dure uitvaltijden en stilstand van installaties worden vermeden.
 • Directe melding van isolatieverslechteringen bij permanente bewaking in plaats van steekproefsgewijze controle met lange tussenpozen.
 • Verzekeringspremies mogelijk lager, aangezien wordt voldaan aan de richtlijnen van verzekeraars voor schadepreventie of deze worden overtroffen.

Downloads

TypeNaamMaatTaalTijdstempelD-/B-Nummer

Producten

qhy4raey

Heeft u vragen?

Neem contact op! Onze medewerkers helpen u graag verder.