Preventieve brandbeveiliging in gebouwbedrading

Op installatietechnisch gebied is lekstroom in de gebouwbedrading, technische installaties of machines de meest voorkomende oorzaak van brand.

Hoe komt dit?

Gebrekkige isolatie door mechanische beschadiging van apparaataansluitingen of isolatie van apparaten en verlichting die door continue verwarming fragiel is geworden, leiden tot isolatiegebreken. Dit is één van de meest voorkomende oorzaken van brand. Maar ook een te lage isolatieweerstand door vochtigheid en vuil vormt een verhoogd brandgevaar. De gevolgen van isolatiegebreken zijn ernstig. Dit leidt niet alleen tot een verhoogd brandgevaar dat mensen, milieu en zaken ernstig in gevaar kan brengen. Ook dure stilstand van installaties, gegevensverlies en storingen in IT- en communicatie-installaties alsmede ongeplande en dure onderhoudswerkzaamheden zijn op isolatiegebreken terug te voeren.

Brandbeveiliging