unternehmensverantwortung

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bedrijfsbeleid

De Bender Group verplicht zich als middelgroot technologisch familiebedrijf en toonaangevende leverancier van elektrische veiligheidsproducten tot continue verdere ontwikkeling ten aanzien van sociale verantwoordelijkheid, kwaliteit, milieubescherming en efficiënt energiegebruik. Dit is vastgelegd in de richtlijnen die zijn opgesteld door onze partners en het management en opgenomen in onze gedragscode ('Code of Conduct') en die bindend zijn voor alle medewerkers in ons bedrijf.

Om aan deze hoge normen te voldoen, hebben wij in ons bedrijf een geïntegreerd beheersysteem volgens DIN EN 9001, 14001 en 50001 opgebouwd dat tot doel heeft om onze producten en processen ten aanzien van kwaliteit, milieu en energie-efficiëntie continu te verbeteren.

De bedrijfsleiding stelt hiervoor de benodigde middelen en informatie beschikbaar, zodat de gekozen strategische en operationele bedrijfsdoelstellingen gehaald kunnen worden.


Download:

Corporate policy

Duurzamheidsprofiel IntegrityNext

Code of Conduct

De bedrijvengroep Bender voelt zich verantwoordelijk voor zijn handelingen en activiteiten. Dit hebben wij opgenomen in onze gedragscode en gebaseerd op de ZVEI Code of Conduct.

Naast de eis van respect voor de mensenrechten bevat deze onder meer werkomstandigheden volgens fundamentele arbeidsnormen van de ILO (bijv. een verbod op kinderarbeid, op discriminatie en de eerbiediging van de werknemersrechten) en ook milieubewust handelen en stimulering van burgerzin onder medewerkers.


Download:
Code of Conduct

Kennisgeving geslacht

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen is belangrijk voor ons. Voor een betere leesbaarheid gebruiken we op onze website echter overwegend de mannelijke vorm van benamingen, en in individuele gevallen de vrouwelijke vorm. Dit impliceert op geen enkele wijze discriminatie of veroordeling van het andere geslacht - vrouwelijke, mannelijke en intersekse personen mogen zich gelijkelijk aangesproken voelen.

Wij danken u voor uw begrip.

Milieu

Bender GmbH & Co.KG heeft ecologie als integraal onderdeel in haar bedrijfscultuur geïntegreerd en is al sinds 2011 gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001.

Als zelfstandig familiebedrijf denken wij in generaties. Om die reden is duurzaam beheer voor ons vanzelfsprekend. Alleen door bewust te handelen en bewustwording te kweken onder medewerkers en klanten is een effectieve milieubescherming mogelijk.

Wij nemen alle relevante wetten in acht en streven continu naar verbetering van milieubescherming in onze bedrijvigheid.


Downloads:
ISO 14001 certificate

Energiebeheer bij Bender

Bender GmbH & Co. KG is sinds 2016 gecertificeerd volgens de energiemanagementnorm DIN EN ISO 50001 en zet zich in voor het verbeteren van energiegerelateerde prestaties. inclusief energie-efficiëntie, energiegebruik en energieverbruik.


Downloads:
Certificaat ISO 50001

Kwaliteit

Kwaliteit betekent voor Bender dat onze producten en diensten altijd voldoen aan de eisen van onze klanten. Dat betekent een hoge mate van werknemersbewustzijn, het voldoen aan de normatieve eisen en het definiëren en aanpassen van de noodzakelijke processen. Ons succes wordt gekenmerkt door erkenning van onze partners en jarenlange succesvolle certificeringen.


Download:
Certificaat ISO 9001

Product-Compliance

Bender GmbH & Co KG hecht er veel waarde aan dat bij de productie rekening wordt gehouden met alle internationaal relevante wettelijke voorschriften, klanteneisen, normen en de laatste stand van de techniek.

Downloads:
Information on Product Compliance

Bender statement conflict-minerals

CMRT - Conflict Minerals Report

RoHs certificate

REACH-Declaration

qhy4raey

Heeft u vragen?

Neem contact op! Onze medewerkers helpen u graag verder.