TN-S-header

Waarom lekstroombewaking?

Informatievoorsprong - een belangrijke succesfactor

Volledig beschikbaar moeten zijn op elk moment en de permanente druk van concurrentie en hoge kosten maken een optimale elektrische beveiliging in de stroomvoorziening voor industriële, functionele en bewoonde gebouwen noodzakelijk. Met de permanente bewaking van veiligheidsrelevante stroomcircuits op overstroomrelevante stroomcircuits op overstroom, lekstroom, gebruiksstroom en zwerfstroom worden dreigende kritische bedrijfstoestanden op tijd herkend. Mogelijke risico's op persoonlijk letsel en brand- en zaakschade alsmede EMC-storingen kunnen hierdoor worden voorkomen.

De voordelen in één oogopslag:

 • Preventieve elektrische veiligheid voor mens en machine
 • Grote beschikbaarheid van de stroomvoorziening
 • Vermindering van EMC-storingen
 • Op tijd en kosten geoptimaliseerd onderhoud
 • Duidelijke daling van bedrijfs- en kostenrisico's
 • Besparingspotentieel bij de zich herhalende controle volgens DGUV voorschrift 3

Informatievoorsprong in het geaarde systeem

Voordelen door lekstroombewaking

Geoptimaliseerd onderhoud

 • Directe informatie via centrale of decentrale alarmmeldingen
 • Optimaal gebruik van personeel en tijd door complete documentatie en nauwkeurige identificatie van de foutlocatie
 • Snel, preventief ingrijpen met diagnose en beheer op afstand via een LAN- of WAN-netwerk

Betere brandbeveiliging

 • Potentiële brandrisico's door hoge lekstromen al bij het ontstaan herkennen
 • Overbelasting of een mogelijke onderbreking van nuldraden vroegtijdig melden
 • Zaakschade door ongewenste sterpuntverschuivingen bij onderbroken nuldraden voorkomen
 • Hoge gevolgkosten door zaak- en milieuschade vermijden

Grotere bedrijfs- en installatieveiligheid

 • Preventieve beveiliging ter bescherming van mens en machine tegen risico's door elektrische stroom
 • Vermindering van de uitvalrisico's door onverwachte activatie van beveiligingsinstallatie
 • Installaties en apparaten permanent op isolatieverslechteringen bewaken in plaats van steekproefsgewijs met lange tussenpozen controleren
 • Mogelijke fouten bij nieuw geïnstalleerde installaties of ingebruikname van nieuwe apparaten direct herkennen
 • Extra veiligheid door bewaking van TN-S-systemen op ongewenste N-PE-bruggen
 • Alarmmeldingen naar keuze aan of uit zetten

Grotere efficiëntie

 • Onderhouds-, service- en bedrijfskosten merkbaar reduceren
 • Kostenintensieve en ongeplande installatie-uitval vermijden dankzij vroegtijdige informatie
 • Productiviteitstoename dankzij hoge bedrijfszekerheid
 • Kostenbesparing dankzij lagere verzekeringspremie
 • Ondersteuning bij investeringsbeslissingen door herkennen van zwakke punten in installaties

Volledige informatie

 • Heldere informatie via LC-scherm
 • Transparantie van alle veiligheidsrelevante gegevens door gegevensoverdracht via bussystemen en integratie in LAN-/WLAN-netwerken
 • Eenvoudige integratie in centrale facilitymanagementsystemen via veldbus en ethernet (TCP/IP)
 • Minder kosten door gebruik van de aanwezige communicatiestructuren (ethernet)

Veilige stroomvoorziening in alle opzichten 

Het toepassingsspectrum van de lekstroombewakingsapparaten en -systemen loopt uiteen van computercentra, banken, verzekeringen of kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verkeerstechniek tot energievoorziening en -distributie, radio-installaties, communicatietechnische installaties en doorlopende productieprocessen

Downloads

NaamTypeMaatTaalTijdstempelD-/B-Nummer
Residual Current Technology in a Pumped Storage Hydro Power Station Technisch artikel 3.5 MB EN2019/05/1313.05.2019

Producten

Differentieelstroombewaking

LINETRAXX® SmartDetect RCMS410

Four-channel DC, AC and pulse current sensitive residual current monitor for earthed AC, AC/DC and DC systems

LINETRAXX® RCMS460-D
LINETRAXX® RCMS460-D

Voor wissel-, puls- en zuivere gelijkstroom gevoelig lekstroombewakingsapparaat met meerdere kanalen

Differentieelstroombewaking

LINETRAXX® SmartDetect RCMS410

Four-channel DC, AC and pulse current sensitive residual current monitor for earthed AC, AC/DC and DC systems

Details
LINETRAXX® RCMS460-D
LINETRAXX® RCMS460-D

Voor wissel-, puls- en zuivere gelijkstroom gevoelig lekstroombewakingsapparaat met meerdere kanalen

Details
qhy4raey

Heeft u vragen?

Neem contact op! Onze medewerkers helpen u graag verder.

Naar het contactformulier.