Netvormen voor stroomvoorziening - een vergelijking

Netsystemenv

Elektrische netten in laagspanning worden ingedeeld volgens

  • aard van de stroom: AC, DC, 3(N)AC
  • type en aantal actieve geleiders in het systeem: L1, L2, L3, N of L+, L-
  • type aardaansluiting van het systeem: IT, TT, TN

De keuze van de aardaansluiting moet met beleid worden gemaakt, omdat deze bepalend is voor het gedrag en de eigenschappen van het netwerk en een bepalende factor is voor de gebruiksaspecten zoals

  • continuïteit van de energievoorziening en beschikbaarheid van elektrische energie
  • installatiekosten
  • onderhoud, stilstandtijden
  • elektromagnetische compatibiliteit