Power Quality

Netkwaliteit meetapparaten (Power Quality monitor) registreren alle relevante waarden van elektrisch netstelsels. De omvang van de metingen varieert van stromen en spanningen via energieverbruik en prestaties tot weergave van afzonderlijke harmonischen in stroom en spanning ter beoordeling van kwaliteit van de aangeboden spanningsvoorziening.

Meetapparaten voor Power Quality and Energy Management (PEM) bieden inzicht in de status van elektrische installaties. Instelbare drempelwaarden maken een melding via relaisuitgangen mogelijk. Alle geregistreerde gegevens kunnen via bussystemen of met een browser makkelijk worden opgeroepen.

Productoverzicht Power Quality

Vragen? Neem contact met ons op!

Nauwkeurigheidsklasse volgens IEC 62053-22
Harmonischen
Communication
Reset

2 Gevonden producten

LINETRAXX® PEM353

Registratie van elektrische grootheden, bewaking van de grenswaarde met alarmdoorschakeling, nauwkeurigheidsklasse 0,5 S, communicatie via Modbus RTU

Energiezähler
Energy meter

Een- en driefasige meetinstrumenten voor registratie van energieverbruik, met MID-certificering

LINETRAXX® PEM353

Registratie van elektrische grootheden, bewaking van de grenswaarde met alarmdoorschakeling, nauwkeurigheidsklasse 0,5 S, communicatie via Modbus RTU

Details
Energiezähler
Energy meter

Een- en driefasige meetinstrumenten voor registratie van energieverbruik, met MID-certificering

Details