Elektrische veiligheid in de bovengrondse mijnbouw

Graafmachines

Hoge prestaties met stabiele en veilige bewaking

Graafmachines

De grote graafmachines in de dagbouw hebben heel veel verschillende aandrijvingen. Naast middenspanningsmotoren worden ook laagspanningsaandrijvingen gebruikt. Juist de grote aandrijvingen worden het meest gevoed met ongeaarde systemen. Deze worden bewaakt met een ISOMETER® met koppelingsapparaat. Bij kleinere aandrijvingen wordt bewaking met RCMS-lekstroombewakingssystemen of ISOMETER®-isolatiebewaking met EDS aanbevolen, omdat in beide gevallen eventuele storingen direct worden gedetecteerd en gemeld, wat de beschikbaarheid aanzienlijk verhoogt.

Product overview ISOMETER®
Product overview Residual current monitoring
Technical paper Why the IT system is often the best choice
Technical paper Electrical safety in a modern nickel smelting plant
Technical paper Innovative shearer loader for safe and highly efficient coal mining operations
Technical paper Insulation fault location - Planning and set up in the solar charging station at the University of Applied Sciences Bingen
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen inrichtingen voor isolatiefoutopsporing (aardfoutzoeksystemen)

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems 

EN 61557-9

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

EN 61557-15

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT systems

DIN VDE 0168

Errichten elektrischer Anlagen in Tagebauen, Steinbrüchen und ähnlichen Betrieben
No news available.

Transportbanden

Snel maar wel veilig van A naar B

Transportbanden

Als aandrijving voor transportbanden in de mijnbouw worden meestal elektromotoren gebruikt, die een aandrijving met softstarters of frequentieomvormers hebben. Deze genereren echter kritische harmonische verstoringen en normaliter niet aanwezige DC-stromen in de AC-netvoeding. Met reguliere RCD's of eenvoudige isolatiebewaking (bijv. 3-lampenmethode of 2V-meterproces) kan dit niet met de vereiste nauwkeurigheid worden bewaakt. Hier is moderne bewakingsapparatuur van Bender nodig om deze problemen snel te detecteren en te melden. In veel normen wordt zelfs een snelle uitschakeling geëist die door isolatiebewakingssystemen tot stand kan komen.

Product overview Residual current monitoring
Application Note EDS309x
Technical paper Innovative shearer loader for safe and highly efficient coal mining operations
Technical paper Insulation fault location - Planning and set up in the solar charging station at the University of Applied Sciences Bingen
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen inrichtingen voor isolatiefoutopsporing (aardfoutzoeksystemen)

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

Aanbevolen koppelingsapparaten:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

DIN EN 50178
Electronic equipment for use in power installations

EN 61557-8

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems 

EN 61557-9

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

EN 61557-15

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT systems

DIN VDE 0168

Errichten elektrischer Anlagen in Tagebauen, Steinbrüchen und ähnlichen Betrieben
No news available.

Zware voertuigen

Zware voertuigen

Ook zware voertuigen maken in toenemende mate gebruik van elektrische aandrijvingen. Bender-isolatiebewakingsapparaten bewaken het hele elektrische aandrijfsysteem van bedrijfsvoertuigen, zowel met een elektrische als een hybride aandrijving (vaak eenwielaandrijving). Zo bieden deze een effectieve bescherming tegen elektrische schokken en wordt brandgevaar tot het minimum teruggebracht. 

Product overview ISOMETER®
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits
Technical paper A giant on its way towards the future

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

DIN EN 61851-1
Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements

DIN EN 61851-21

Electric vehicle conductive charging systems - Part 21-1: Electric vehicle onboard charger EMC requirements for conductive connection to an a.c./d.c. supply
No news available.

Voorbrekers, brekers

Van groot naar klein en kleiner - op een veilige manier

Voorbrekers, brekers

Voorbrekers en brekers zijn in de mijnbouw nodig om uit rotsen gebroken stenen kleiner te maken. Hiervoor worden zeer krachtige en grote motoren gebruikt, die vanwege hun grootte met softstarters of frequentieomvormers worden aangedreven. De resulterende harmonische frequenties en gelijkstromen worden door een normale RCD niet gedetecteerd. Daarom is het zinvol, een vrij instelbaar RCMA-lekstroombewakingsapparaat toe te passen. Dan wordt de storing gegarandeerd opgemerkt.

Product overview ISOMETER®
Product overview Residual current monitoring
Technical paper Why the IT system is often the best choice
Technical paper Innovative shearer loader for safe and highly efficient coal mining operations
Technical paper Insulation fault location - Planning and set up in the solar charging station at the University of Applied Sciences Bingen
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen inrichtingen voor isolatiefoutopsporing (aardfoutzoeksystemen)

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems 

EN 61557-9

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

EN 61557-15

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT systems

DIN EN 50178

Electronic equipment for use in power installations
No news available.

Hoofd- en onderverdeling

Een veilige stroomvoorziening is de basis

Hoofd- en onderverdeling

De stroomvoorziening is van doorslaggevend belang bij het uitvoeren van mijnbouwwerkzaamheden. De geleverde middenspanning wordt in de transformatorstations teruggebracht en met kabels of contactrails via de NSHV en de onderverdelingen naar de mijn getransporteerd. Bender ISOMETER®- en/of RCMS-lekstroombewakingsstemen bewaken dit en zorgen voor continuïteit van het bedrijf. Power Quality is de perfecte oplossing voor bewaking van de hoofd- en onderverdelingen.

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen inrichtingen voor isolatiefoutopsporing (aardfoutzoeksystemen)

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

Aanbevolen inrichtingen voor permanente bewaking: