Windturbines met hoge beschikbaarheid

Generator

Middenspanning veilig aan het net afstaan

Generator

Wanneer het gaat om een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van windturbines, hebben de exploitanten van de installaties slechts één doel: alle onverwachte uitval of storingen in het dagelijkse bedrijf vermijden. Bij een ongeaarde asynchrone generator met een eekhoornkooirotor wordt een voorziening voor compensatie van reactief vermogen parallel geschakeld met de generator. Bij moderne installaties wordt het toerental van de generator met wisselstroomomvormers losgekoppeld van de netfrequentie. De elektrische veiligheid speelt dus een doorslaggevende rol. Een niet gedetecteerde isolatiefout staat gelijk aan onverwachte systeemstilstand of een verhoogd risico op brand. Bovendien kost ongeplande service veel tijd en geld.

Product overview ISOMETER®
Market segment brochure Renewable Energy
Technical paper Insulation fault location - Planning and set up in the solar charging station at the University of Applied Sciences Bingen
Technical paper Answers for tomorrow
Technical paper: Fire safety in wind power stations
DIN EN 61400-2
Wind turbines - Part 2: Requirements for small wind turbines

DIN EN 60255-127
Measuring relays and protection equipment - Part 127: Functional requirements for over/under voltage protection

DIN EN 50178
Electronic equipment for use in power installations

Stuurspanning

Hoge beschikbaarheid vereist betrouwbare voeding

Stuurspanning

De energie die de windturbine voor zijn werking nodig heeft, wordt als stuurspanning van buitenaf geleverd en moet op elektrische veiligheid worden bewaakt. Want een niet-gedetecteerde elektrische storing is synoniem met onverwachte systeemstilstand en een duidelijk verhoogd risico op brand. Bovendien kost ongeplande service veel tijd en geld. En de verzekeraars van WEA eisen ook effectieve condition-monitoringsystemen. Met het condition-monitoringsysteem van Bender hebt u alle relevante gegevens van uw installatie overzichtelijk bij elkaar.

Product overview ISOMETER®
Market segment brochure Renewable Energy
Flyer Safe connection to the grid
Technical paper Insulation fault location - Planning and set up in the solar charging station at the University of Applied Sciences Bingen
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits
Technical paper Answers for tomorrow
DIN EN 61400-2
Wind turbines - Part 2: Requirements for small wind turbines

Netwerk- en installatiebeveiliging

Spanning en frequentie binnen een veilig kader

Netwerk- en installatiebeveiliging

Voordat eigen opwekkingsinstallaties (zonnepanelen, waterkracht, blokverwarming, biogas, enz.) elektrische energie aan het openbare net mag terugleveren, moet een zelfstandig werkende interface tussen de opwekkingsinstallatie en het laagspanningsnet worden geïnstalleerd. Deze controleert of de teruggeleverde frequentie en spanning binnen het gespecificeerde bereik vallen. Met het driefasige spanningsbewakingsrelais VMD460 worden vele normspecificaties met een druk op de knop voorgeconfigureerd.

Flyer Safe connection to the grid

Aanbevolen meet- en bewakingsrelais:

CEI 0-21
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica (Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company)

VDE-AR-N 4105
Anwendungsregel:2011-08 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

C10/11
Specifieke technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde productie-installaties die in parallel werken met het distributienet

BDEW

DIN VDE 0126-1-1/A1
Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz (Norm wurde zurückgezogen und durch DIN VDE V 0126-1-1 ersetzt)

G59/2
Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators

G59/3
Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators

G83/2
Recommendations for the Connection of Type Tested Small-scale Embedded Generators (up to 16A per phase) in parallel with Low Voltage Distribution Systems

G83/3
Recommendations for the Connection of Type Tested Small-scale Embedded Generators (up to 16A per phase) in parallel with Low Voltage Distribution Systems

Pitch-control

Laat de wieken veilig draaien in de wind

Pitch-control

Onverwachte uitschakelingen in veiligheidskritische systemen en stilstand van de windturbine worden vermeden door bewaking van de controle van de pitch met behulp van RCMS-lekstroombewakingsapparatuur.

Product overview Residual current monitoring
Market segment brochure Renewable Energy

Azimutbesturing

Volgt de wind voor optimale efficiëntie en veiligheid

Azimutbesturing

Door bewaking van de azimutcontrole door RCMA of RCMS maakt kan een sluipende verslechtering van de isolatie tijdig worden gedetecteerd. Uitschakelingen worden vermeden en de productveiligheid van uw installatie wordt verbeterd.

Product overview Residual current monitoring
Market segment brochure Renewable Energy
Flyer Safe connection to the grid

Communicatie

Centrale bewaking, centrale besturing

Communicatie

De decentraal geïnstalleerde windturbines (WEA) worden centraal bewaakt door een controlecentrum. De benodigde gegevens en informatie worden verstrekt door gateways en conditiebewakingssystemen van Bender. Met een gateway of conditiemonitor uit de COMTRAXX®-reeks wordt de isolatieweerstand of een optredende lekstroom gemeld aan overkoepelende bewakingssystemen of een controlecentrum.

Market segment brochure Renewable Energy
Flyer Safe connection to the grid

Aanbevolen gateways: