Laadtechnologie voor elektrische auto's gebruiken zonder gevaar

Laadkabels(IC-CPD) Mode 2

Veilige insteekoplossing

Laadkabels(IC-CPD) Mode 2

Omdat het elektrische voertuig bij het AC-laden via het stopcontact thuis wordt geladen, blijft de benodigde laadinfrastructuur beperkt tot de laadkabel. Deze speciale laadkabel moet voorzien zijn van een geïntegreerde bewaking en het voertuig moet uitgerust zijn met een interne laadelektronica. Bender biedt voor fabrikanten van Mode 2-laadkabels lekstroombewakingssensoren die in IC-CPD;s gebruikt kunnen worden volgens IEC 62752.

Market segment brochure eMobility
Technical paper Charging Electric Vehicles - Protection against Electric Shock by DC Fault Current Sensor Units
Technical paper Connection of charging stations for electric vehicles

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

NEN-EN-IEC 62752
In de voor het laden bestemde leiding opgenomen besturings- en beveiligingstoestel (IC-CPD) voor het mode 2-laden van elektrische wegvoertuigen

No news available.

Laadzuilen met AC-lading Mode 3

Elektrische voertuigen opladen zonder gevaar

Laadzuilen met AC-lading Mode 3

AC-laadstations zijn vaak al bij huis, hotels of op werklocaties te vinden, want het AC-laden maakt gebruik van de conventionele laagspanning. Daardoor heeft AC-laden het voordeel dat de vereiste laadinfrastructuur relatief eenvoudig kan blijven. Het voertuig moet niettemin laadelektronica bevatten die qua gewicht en volume min of meer in verhouding staat tot de maximaal mogelijke laadcapaciteit. Dit kan een kleine printplaat zijn die in een mobiele lader wordt ingebouwd om eventuele storingen snel en veilig te detecteren, daarover te informeren en/of uit te schakelen als er sprake is van gevaar. Het kan ook een iets groter inbouwapparaat zijn dat in een stationaire installatie wordt ingezet. In beide gevallen voldoet Bender aan de geldende normen en is de gebruiker van het laadstation verzekerd van een veilige werking.

Market segment brochure eMobility
Technical paper Charging Electric Vehicles - Protection against Electric Shock by DC Fault Current Sensor Units
Technical paper Connection of charging stations for electric vehicles
DIN IEC/TS 61439-7
Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 7: Inrichtingen voor specifieke toepassingsgebieden zoals jachthavens, kampeerterreinen, marktplaatsen, laadstations voor elektrische voertuigen

HD-IEC 60364-7-722
Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen

NEN1010 -722
Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen

NEN-EN-IEC 61851-23
Laadnorm voor elektrisch aangedreven voertuigen, part 23 - DC electric vehicle charging station = DC snelladers.
No news available.

Laadzuilen met DC-lading Mode 4

Elektrische veiligheid bij het opladen van elektrische voertuigen

Laadzuilen met DC-lading Mode 4

In grotere laadstations en snellaadstations wordt met DC opgeladen. Dit conform normering uitgevoerd als een ongeaard IT-systeem. Bij het DC-laden wordt een gelijkspanning naar het voertuig gevoerd. Om te laden, moet de laadspanning zo worden geregeld dat deze altijd hoger is dan de actuele celspanning van de aanwezige batterijen. Daarvoor is een complexe laadregeling noodzakelijk, want er kunnen stromen van enkele honderden ampères optreden. Met dit proces kunnen de batterij zeer snel worden opgeladen. Om te voorkomen dat het isolatiebewakingsapparaat in de auto en in de laadzuil elkaar beïnvloeden, wordt het isolatiebewakingsapparaat in de auto tijdens het laadproces uitgeschakeld. Het isolatiebewakingsapparaat in de laadzuil bewaakt het gehele laadcircuit inclusief het voertuig. De producten van Bender zijn op dit gebied toonaangevend en bieden een zeer hoge mate van veiligheid.

Market segment brochure eMobility
Technical paper Safe, CHAdeMO-compliant charging at DC charging stations
Technical paper Connection of charging stations for electric vehicles
DIN IEC/TS 61439-7
Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 7: Inrichtingen voor specifieke toepassingsgebieden zoals jachthavens, kampeerterreinen, marktplaatsen, laadstations voor elektrische voertuigen

NEN-EN-IEC 61851-23
Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 23: Oplaadstation voor elektrische voertuigen op gelijkstroom
No news available.