Storingvrije bediening van smelterijen

Smelterijen

Elektrische veiligheid - een hot topic

Smelterijen

De ketels in smelterijen waarin het metaal wordt gesmolten, worden met spanningen en stroom van wisselende hoogte bediend. Vaak is de voeding ongeaard. De ketels moeten in de meeste installaties afzonderlijk worden bewaakt, zodat in geval van een storing niet de hele installatie moet worden uitgeschakeld. Daarbij kan het foutopsporingssysteem EDS (aardfoutzoeksysteem) uitstekende diensten leveren. Het vindt defecte circuits snel en automatisch.

Product overview ISOMETER®
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits
Technical paper Electrical safety in a modern nickel smelting plant
Technical paper Insulation fault location - Planning and set up in the solar charging station at the University of Applied Sciences Bingen

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen inrichtingen voor isolatiefoutopsporing (aardfoutzoeksystemen):

Aanbevolen koppelingsapparaten:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems 

EN 61557-9

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

EN 61557-15

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT systems

DIN EN 50156-1

Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation
No news available.

NSHV, toevoer

Een veilige stroomvoorziening is de basis voor veilige resultaten

NSHV, toevoer

De stroomvoorziening is van doorslaggevend belang bij het werken in smelterijen. De geleverde middenspanning wordt in de transformatorstations teruggebracht en met kabels of contactrails via de NSHV en de onderverdelingen naar de installatie getransporteerd. Bender ISOMETER®- en/of RCMS-lekstroombewakingsstemen bewaken dit en zorgen voor continuïteit van het bedrijf. Power Quality-apparaten zijn de perfecte oplossing voor bewaking van de hoofd- en onderverdelingen.

Product overview ISOMETER®
Product overview Power Quality
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits
Technical paper Electrical safety in a modern nickel smelting plant

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen inrichtingen voor permanente bewaking:

Aanbevolen koppelingsapparaten:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems 

EN 61557-9

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

EN 61557-15

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT systems
No news available.