Veilig werken met elektriciteit in ondergrondse mijnbouw

Schachtbok

Veilig van boven naar beneden en weer terug

Schachtbok

De schachtbok is nodig om mijnwerkers in de schacht omlaag en omhoog te vervoeren. De aandrijving is een grote elektromotor, die wordt gevoed door een frequentieomvormer. Voor een zo groot mogelijke veiligheid wordt hierbij het IT-systeem als netwerksysteem ingezet. Dit wordt bewaakt met een ISOMETER®. 

Product overview Residual current monitoring
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

DIN EN 50178
Electronic equipment for use in power installations
No news available.

Ventilatie

Veilige luchtvoorziening

Ventilatie

De ondergrondse ventilatie van mijnen is het essentiële criterium voor de operationele veiligheid. Een onderbreking van de ventilatie is voor de mijnwerkers levensbedreigend en betekent een verhoogd brandgevaar en uitval van de productie-installatie. Daarom is de continue lekstroombewaking met RCMS onontbeerlijk, want die detecteren gevaarlijke veranderingen in de voedingsspanning onmiddellijk.

Product overview Residual current monitoring
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

No news available.

Waterafvoer

Water - ondergronds een levensbedreigend risico

Waterafvoer

De waterafvoer van ondergrondse mijnen is uiterst belangrijk. Iedere onderbreking van de afwatering verhoogt het risico, dat mijnschachten onder water lopen en dat mensen in gevaar komen. Daarom is continue bewaking met ISOMETER® of RCMS lekstroombewakingssystemen onontbeerlijk. Gevaarlijke veranderingen in de stroomvoorziening worden onmiddellijk gedetecteerd. 

Product overview Residual current monitoring
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

No news available.

Transportbanden

Snel maar wel veilig van A naar B

Transportbanden

Als aandrijving voor transportbanden in de mijnbouw worden meestal elektromotoren gebruikt, die een aandrijving met softstarters of frequentieomvormers hebben. Deze genereren echter kritische harmonische frequenteis en normaliter niet aanwezige DC-stromen in de AC-netvoeding. Met reguliere RCD's of eenvoudige isolatiebewaking (bijv. 3-lampenmethode of 2V-meterproces) kan dit niet met de vereiste nauwkeurigheid worden bewaakt. Hier is moderne bewakingsapparatuur van Bender nodig om deze problemen snel te detecteren en te melden. In veel normen wordt zelfs een snelle uitschakeling geëist die door isolatiebewakingssystemen van Bender tot stand kan komen.

Product overview Residual current monitoring
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

Aanbevolen koppelingsapparaten:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

DIN EN 50178
Electronic equipment for use in power installations

DIN VDE 0168

Errichten elektrischer Anlagen in Tagebauen, Steinbrüchen und ähnlichen Betrieben
No news available.

Mobiele apparatuur

Mobiele veiligheid ondergronds

Mobiele apparatuur

Mijnliften worden elektrisch aangedreven. De aardleiding in de kabel van deze kabelvoertuigen moet worden bewaakt (pilot wire monitoring). Bender biedt voor deze toepassing meerdere bewakingsmogelijkheden - afhankelijk van de behoefte met lusbewaking of foutstroom-/aardleiderbewaking.

Market segment brochure Mining

Recommended systems for ground-fault and ground-continuity monitoring:

Evaluatie en rapportage:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

DIN EN 1889-1
Machines for underground mines - Mobile machines working underground - Safety - Part 1: Rubber tyred vehicles

DIN EN ISO 19225

Underground mining machines - Mobile extracting machines at the face - Safety requirements for shearer loaders and plough systems 
No news available.