De stroomvoorziening in datacentra veiligstellen

NSHV, toevoer

Een veilige stroomvoorziening is de basis voor beveiligde gegevens

NSHV, toevoer

Veiligheid, hoogste beschikbaarheid en efficiëntie in serverparken, rekencentra en IT-ruimten zijn tegenwoordig een must en vereisen een storingvrije stroomvoorziening. De geleverde middenspanning wordt in de transformatorstations teruggebracht tot 400 V en met kabels of contactrails via de NSHV en de normale stroomverdeling naar het rekencentrum getransporteerd. De normale stroomverdeling voorziet ook de onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) van stroom. Met de lekstroombewakingsapparatuur voor alle soorten stroom en meerdere kanalen van Bender wordt de stroomvoorziening continu bewaakt. Brandgevaar, bedrijfsonderbrekingen, functiestoringen, schade en in het ergste geval gegevensverlies door een defecte elektrische isolatie of door EMC-interferentie worden vermeden. De Bender-bewaking beschermt uw data iedere dag. Mogelijke gevaren worden in een vroeg stadium gemeld, nog voordat de storingen optreden. Power Quality is de perfecte oplossing voor bewaking van de NSHV. Door de bewaking van de centrale aarding door een RCMS wordt gegarandeerd, dat er volgens de norm maar één verbinding is tussen N en PE.

Product overview ISOMETER®
Product overview Power Quality
Flyer Power Quality
Technical paper The future needs safety
Case Study: DATEV eG achieves higher data centre availability and reduces downtime through the application of Bender Residual Current Monitoring technology

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen inrichtingen voor permanente bewaking:

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen koppelingsapparaten:

Evaluatie en rapportage:

DIN VDE 0100-731
Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 7-731: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten

ETSI EN 301605
Environmental Engineering (EE); Earthing and bonding of 400 VDC Data and Telecom (ICT) Equipment - Erdung und Potentialausgleich von Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik mit DC 400 V in Rechenzentren und in Betriebsgebäuden der Telekommunikationstechnik (Anerkennung der Englischen Fassung EN 301 605 V1.1.1 (2013-10) als Deutsche Norm)
No news available.

Onderverdeling, contactrailsystemen

Storingvrije en eenvoudige verbinding

Onderverdeling, contactrailsystemen

De verbinding tussen NSHV en de onderverdelingen bestaat uit contactrailsystemen, die een zo probleemloos mogelijke voeding garanderen. Power Quality en lekstroombewakingsapparatuur RCMS dragen bij aan deze bewaking.

Product overview Power Quality
Case Study: DATEV eG achieves higher data centre availability and reduces downtime through the application of Bender Residual Current Monitoring technology

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor permanente bewaking:

Evaluatie en rapportage:

No news available.

Generatoren

Noodstroominstallaties garanderen een storingvrije stroomvoorziening

Generatoren

Stroomleveranciers garanderen niet altijd en aan iedereen een storingvrije elektrische voeding. Korte onderbrekingen of langdurige stroomonderbrekingen moeten dan door noodstroomsystemen worden overbrugd om de werking van een rekencentrum en de bijbehorende technische apparatuur zoals airco's, stroom en veiligheid in stand te houden. De oplossingen van Bender regelen de omschakeling en bewaken de noodstroominstallatie tegen elektrische storingen.

Product overview Residual current monitoring
Product overview Power Quality
Brochure Data centre
Technical paper Construction of a new computer centre
Case Study: DATEV eG achieves higher data centre availability and reduces downtime through the application of Bender Residual Current Monitoring technology

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen koppelingsapparaten:

Evaluatie en rapportage:

DIN VDE 0100-731
Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 7-731: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten

ETSI EN 301605
Environmental Engineering (EE); Earthing and bonding of 400 VDC Data and Telecom (ICT) Equipment - Erdung und Potentialausgleich von Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik mit DC 400 V in Rechenzentren und in Betriebsgebäuden der Telekommunikationstechnik (Anerkennung der Englischen Fassung EN 301 605 V1.1.1 (2013-10) als Deutsche Norm)
No news available.

UPS

Overschakeling op noodstroom zonder onderbreking

UPS

Een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) wordt ingezet om bij storingen in het stroomnet verzekerd te zijn van elektrische voeding voor kritische elektrische apparaten. De UPS-systemen (meestal batterij- of vliegwielsystemen) overbruggen de tijd totdat de noodstroomsystemen (generatoren) zijn gestart of het netwerk weer beschikbaar is. De elektrische veiligheid wordt continu bewaakt door Bender-producten.

Product overview Residual current monitoring
Product overview Power Quality
Brochure Data centre
Technical paper Bender protects high-availability building installations
Case Study: DATEV eG achieves higher data centre availability and reduces downtime through the application of Bender Residual Current Monitoring technology

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

Evaluatie en rapportage:

DIN EN 50272-2
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries
No news available.