Schepen met elektrische veiligheid

Eigen stroomvoorziening aan boord

Van diesel tot thruster - veilig op weg

Eigen stroomvoorziening aan boord

Tegenwoordig worden oceaanschepen voorzien van minstens 4 grote dieselgeneratoren, die ongeaard worden gebruikt. De bewaking van isolatiefouten met de vaak gebruikte 3-lampenmethode is niet veilig en voldoet niet aan de normen. Het gebruik van moderne technieken met het AMP-meetprincipe is zinvol, ook vanwege de massaal ingezette frequentieomvormers. Verder moet continu worden gegarandeerd dat de gedeeltelijk gekoppelde generatoren veilig worden gecontroleerd. Dit wordt bereikt met ISOMETERs® van Bender. De belangrijkste componenten van de scheepstechnologie zijn de hoofdmotor met hulpkrachtcentrales, ketelinstallaties, hulpmotoren met dieselmotoren met generatoren voor stroomvoorziening en de laadpompen. De hoofdverdelers aan boord van de tankers worden doorgaans uitgevoerd als ongeaard systeem en dan ook bewaakt met ISOMETERs® en foutopsporingsinrichtingen, ook wel aardfoutzoeksystemen genoemd.

Brochure Maritime systems - Harbours and vessels
Product overview ISOMETER®
Product overview Power Quality
Flyer Power Quality
Application Note EDS309x
Technical paper Insulation fault location - Planning and set up in the solar charging station at the University of Applied Sciences Bingen
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits
Technical paper The “Oasis of the Seas”: a cruise ship of superlatives
Technical paper A safe trip all the time – with reliable power supply
Technical paper: Knowledge, help and hope for people all over the world

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

The product series IRDH275, IRDH375 and IRDH575 is phased out. Successors based on the iso685 product family have been available for several years.

Aanbevolen inrichtingen voor isolatiefoutopsporing (aardfoutzoeksystemen):

Aanbevolen inrichtingen voor permanente bewaking:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT Systems

EN 61557-9
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT Systems

EN 61557-15
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT Systems

IEC 60092-201
Electrical installations in ships - Part 201: System design - General

IEC 60092-502
Electrical installations in ships - Part 502: Tankers - Special features

IEC 60092-202
Electrical installations in ships - Part 202: System design - Protection

IEC 60092-504
Electrical installations in ships - Part 504: Automation, control and instrumentation

DIN EN 50178
Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

IEC 60204-1
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
No news available.

Walstroomvoorziening

Ook aan land altijd aan de veilige kant

Walstroomvoorziening

Voor havenexploitanten en scheepsbouwers kost een walstroomvoorziening een aanzienlijke inspanning. Op de wal moeten transformatorstations en leidingen naar de kade worden geïnstalleerd. Deze worden meestal met mobiele kranen aan boord gebracht en op een of meer punten aangesloten. Daarbij moet rekening worden gehouden met de getijdenomvang en de International Ship and Port Facility Security Code. Het is belangrijk dat de bewakingsapparatuur aan boord van schepen en aan land wordt gesynchroniseerd, omdat anders fouten in de foutdetectie kunnen ontstaan. Bender-producten kunnen zo worden ingesteld, dat er geen twee meetsystemen in één circuit kunnen zijn. Vraag het ons!

Brochure Maritime systems - Harbours and vessels
Product overview ISOMETER®
Product overview Residual current monitoring
Application Note onshore PE monitor
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits
Technical paper: Knowledge, help and hope for people all over the world

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

The product series IRDH275, IRDH375 and IRDH575 is phased out. Successors based on the iso685 product family have been available for several years.

Aanbevolen koppelingsapparaten:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT Systems

EN 61557-9
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT Systems

EN 61557-15
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT Systems

IEC 60092-201
Electrical installations in ships - Part 201: System design - General

IEC 60092-502
Electrical installations in ships - Part 502: Tankers - Special Features

IEC 60092-202
Electrical installations in ships - Part 202: System design - Protection

IEC 60092-504
Electrical installations in ships - Part 504: Automation, control and instrumentation
No news available.

Cabines, onderkomens, activiteitenruimte

Geaarde systemen – net zo veilig als aan land

Cabines, onderkomens, activiteitenruimte

Verblijven en cabines op schepen kunnen binnen enkele seconden aan storingen in het elektrische systeem worden blootgesteld, die alleen met veel ervaring en tijd handmatig kunnen worden gevonden. Bovendien ontstaan daarbij mogelijk gevaren voor mensen door elektrische schokken en stilstand van machines. Met een meerkanaals lekstroombewakingssysteem kan een probleem in de kiem worden gedetecteerd, gemeld en gerepareerd.

Brochure Maritime systems - Harbours and vessels
Product overview Residual current monitoring
Practical Expertise: Practical implementation of the central earthing point
Technical paper The “Oasis of the Seas”: a cruise ship of superlatives
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT Systems

EN 61557-9
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT Systems

EN 61557-15
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT Systems

IEC 60092-201
Electrical installations in ships - Part 201: System design - General

IEC 60092-502
Electrical installations in ships - Part 502: Tankers - Special Features

IEC 60092-202
Electrical installations in ships - Part 202: System design - Protection

IEC 60092-504
Electrical installations in ships - Part 504: Automation, control and instrumentation
No news available.

Kombuis

Lekstroombewaking in de keuken van het schip

Kombuis

De kombuis van een schip is zeer gevoelig voor elektrische storingen, die alleen met veel ervaring en tijd handmatig kunnen worden gevonden. Vooral grilapparatuur en stoomkokers veroorzaken vaak problemen. Bij al deze toepassingen kunnen mensen gewond raken of dodelijk letsel oplopen. Met een multi-kanaals digitaal lekstroombewakingssysteem (RCM) kan een probleem in tegenstelling tot met conventionele RCD in een vroeg stadium worden gedetecteerd en gerepareerd, nog voordat het kritisch wordt. Nog een voordeel: niet de hele kombuis hoeft te worden uitgeschakeld wanneer er één apparaat defect is.

Brochure Maritime systems - Harbours and vessels
Product overview Residual current monitoring
Technical paper The “Oasis of the Seas”: a cruise ship of superlatives
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT Systems

EN 61557-9
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT Systems

EN 61557-15
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT Systems

IEC 60092-201
Electrical installations in ships - Part 201: System design - General

IEC 60092-502
Electrical installations in ships - Part 502: Tankers - Special Features

IEC 60092-202
Electrical installations in ships - Part 202: System design - Protection

IEC 60092-504
Electrical installations in ships - Part 504: Automation, control and instrumentation
No news available.

Radar, sonar, wapensystemen, fire control

Foutdetectie zelfs bij 400 Hz

Radar, sonar, wapensystemen

Op ieder schip is het van belang dat het in elke situatie volledig onder controle blijft en dat bijvoorbeeld radar-, sonar- en wapensystemen voortdurend gereed zijn voor inzet. De isolatiebewakingsapparatuur van Bender kan de soms zeer hoogfrequente stromen zonder problemen omzeilen en garandeert een continue werking in elke situatie. Eventuele elektrische storingen in delen van het gehele systeem worden zo snel mogelijk gedetecteerd en gemeld, en die delen kunnen dan binnen de kortst mogelijke tijd worden gerepareerd of vervangen.

Brochure Maritime systems - Harbours and vessels
Product overview Residual current monitoring
Technical paper "Cavour" aids relief operation
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

The product series IRDH275, IRDH375 and IRDH575 is phased out. Successors based on the iso685 product family have been available for several years.

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT Systems

EN 61557-9
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT Systems

EN 61557-15
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT Systems

IEC 60092-201
Electrical installations in ships - Part 201: System design - General

IEC 60092-502
Electrical installations in ships - Part 502: Tankers - Special Features

IEC 60092-202
Electrical installations in ships - Part 202: System design - Protection

IEC 60092-504
Electrical installations in ships - Part 504: Automation, control and instrumentation
No news available.

Sanitaire voorzieningen

Compacte elektrische veiligheid in de OK en intensive care

Sanitaire voorzieningen

Steriele zones op schepen komen overeen met de voorzieningen in grote medische praktijken of kleine ziekenhuizen met eigen OK's. Ook voor dit segment is Bender beschikbaar als competente partner.

Brochure Maritime systems - Harbours and vessels
Market segment brochure Electrical safety costs little
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits
Ga naar het gedeelte ziekenhuistechnologie voor meer informatie.
No news available.