Elektrische veiligheid voor havens

Portaalkranen

Lasten hijsen – kranen besturen – maar wel veilig

Portaalkranen

Bender werkt nauw samen met de fabrikanten van portaalkraaninstallaties om de beveiliging tegen elektrische storingen te optimaliseren en de veiligheid van het bedienend personeel zeker te stellen. Isolatiebewaking en/of lekstroombewaking zorgen voor een maximale veiligheid en beschikbaarheid.

Brochure Maritime systems - Harbours and vessels
Product overview ISOMETER®
Product overview Residual current monitoring
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT Systems

EN 61557-9
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT Systems

EN 61557-15
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT systems
No news available.

Terminals

Hoge brand- en persoonlijke bescherming op de terminal

Terminals

Bender zorgt door isolatiebewaking en/of lekstroombewaking voor de grootst mogelijke veiligheid voor personen en systemen en garandeert bovendien een hoge mate van beschikbaarheid van de systemen voor het inschepen en ontschepen resp. laden en lossen.

Brochure Maritime systems - Harbours and vessels
Product overview ISOMETER®
Product overview Residual current monitoring
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

Aanbevolen voor weerstand-geaarde systemen (net-stelsels):

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT Systems

EN 61557-9
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT Systems

EN 61557-15
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT systems
No news available.

Aanlegplaatsen, jachthavens

Schade door foutstroom voorkomen

Aanlegplaatsen, jachthavens

In een jachthaven zorgt het voedingspunt van de ligplaats vaak voor problemen. Een centrale voeding is aangesloten op zeer veel ligplaatsen, maar zonder dat afzonderlijke plaatsen worden bewaakt voor lekstroom. Dat kan ertoe leiden, dat een niet-gedetecteerde foutstroom van een boot door het water wordt geleid en dat andere boten daardoor beschadigd raken. Een centrale uitschakeling via RCD (aardlekschakelaar) heeft tot gevolg dat alle ligplaatsen worden losgekoppeld, ook als er slechts één ligplaats met een elektrische storing is.

Brochure Maritime systems - Harbours and vessels
Brochure Ground fault protection for marinas and shore power
Product overview Residual current monitoring

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen producten voor walstroomvoorziening:

DIN IEC/TS 61439-7
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging stations
No news available.