Veilig gebruik van industriële robots en lasapparatuur

Robot- en lastechniek

In veel fabrieken worden middenfrequentie lasinstallaties gebruikt. Dit zijn voornamelijk lasrobots die met de bijbehorende lastang zijn uitgerust. Voor een eenvoudige en efficiënte bewaking van het systeem is een duidelijke, begrijpelijke visualisatie van de foutstromen onontbeerlijk die de bediening van de installatie voor het technische personeel vereenvoudigt en in geval van storingen tijdig ingrijpen mogelijk maakt. De lekstroombewakingsapparatuur voor alle soorten stroom (RCMA) van Bender geldt als de  technologisch toonaangevende oplossing. Deze apparaten worden al in de toevoer voor de lasomvormer geïntegreerd en bewaken dus niet alleen het lascircuit tegen foutstroom. Daarmee beschermen ze niet alleen tegen machineschade maar ook tegen persoonlijk letsel.

Product overview ISOMETER®
Product overview Residual current monitoring
Technical paper Electrical safety and high availability in welding systems
Technical paper Electrical safety in control and auxiliary circuits
Technical paper CAR INDUSTRY: Safety system protects

Aanbevolen isolatiebewakingsapparaten:

Aanbevolen systemen voor lekstroombewaking:

Aanbevolen inrichtingen voor meettransformators:

Evaluatie en rapportage:

EN 61557-8
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

EN 61557-9
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

EN 61557-15
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V ac and 1500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT systems

IEC 60204-1
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

DIN EN 50178
Electronic equipment for use in power installations
No news available.