Effecten van het Coronavirus voor de Bender Group

Om passend te reageren op de huidige dynamische situatie met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus, heeft Bender zijn noodmaatregelen geïntensiveerd op basis van een pandemisch plan.

Beste zakenpartners,

Om passend te reageren op de huidige dynamische situatie met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus, heeft Bender zijn noodmaatregelen geïntensiveerd op basis van een pandemisch plan. De preventieve maatregelen hebben effect op alle locaties van de Bender Group om de gezondheid van onze werknemers te beschermen, de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om de best mogelijke bedrijfsvoering voor u te behouden.

Deze maatregelen omvatten strenge reisbeperkingen, de aanpassing van onze vergadercultuur naar digitale vergaderingen en de aanzienlijke vermindering van bezoeken van externe zakenpartners op onze locaties. Daarnaast hebben we strengere preventieve maatregelen ingevoerd, met bijzondere aandacht voor de naleving van strikte hygiënevoorschriften op alle gebieden binnen het bedrijf. Waar mogelijk werken onze medewerkers op afstand met behulp van thuiskantoorregels. Ze hebben volledige toegang tot alle IT-systemen, inclusief alle telefoonsystemen. Op deze manier willen we onze werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren gezien de huidige situatie.

We communiceren met alle partners in onze supply chain om in een vroeg stadium geïnformeerd te worden over mogelijke effecten en om hierop adaquaat te kunnen reageren.

U wordt op korte termijn geïnformeerd over eventuele wijzigingen met betrekking tot reeds beloofde leverdata. Uw contactpersonen zijn nog steeds bereikbaar via telefoon of e-mail. Vanuit het huidige perspectief zien we geen knelpunten aan de inkoopkant en hebben we een goede voorraadsituatie met onze producten.

Dankzij een efficiënte supply chain, productie en interne ondersteuning zijn onze leveringen en bestellingen in ons logistiek centrum momenteel gegarandeerd. Alle afdelingen en werkgebieden zijn operationeel: engineering, administratie, productie, verkoop, logistiek en ondersteuning.

Er zijn echter vanuit overheidswege lokale beperkingen van toepassing. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met uw lokale Bender vestiging, of volg de officiele richtlijnen vanuit de Overheid.

We houden de huidige situatie nauwlettend in de gaten en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen mocht er enige impact zijn waardoor leveranties worden vertraagd.

Met vriendelijke groeten,

Directie

Bender GmbH & Co. KG

Back
Icon Virus