Waarom lekstroombewaking?

Informatievoorsprong - een belangrijke succesfactor

Volledig beschikbaar moeten zijn op elk moment en de permanente druk van concurrentie en hoge kosten maken een optimale elektrische beveiliging in de stroomvoorziening voor industriële, functionele en bewoonde gebouwen noodzakelijk. Met de permanente bewaking van veiligheidsrelevante stroomcircuits op overstroomrelevante stroomcircuits op overstroom, lekstroom, gebruiksstroom en zwerfstroom worden dreigende kritische bedrijfstoestanden op tijd herkend. Mogelijke risico's op persoonlijk letsel en brand- en zaakschade alsmede EMC-storingen kunnen hierdoor worden voorkomen.

De voordelen in één oogopslag:

  • Preventieve elektrische veiligheid voor mens en machine
  • Grote beschikbaarheid van de stroomvoorziening
  • Vermindering van EMC-storingen
  • Op tijd en kosten geoptimaliseerd onderhoud
  • Duidelijke daling van bedrijfs- en kostenrisico's
  • Besparingspotentieel bij de zich herhalende controle volgens DGUV voorschrift 3
Informatievoorsprong

Informatievoorsprong in het geaarde systeem