Hoge beschikbaarheid, operationele veiligheid en kostenefficiëntie door permanente lekstroombewaking

De hoge beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van stroomvoorzieningen in industriële en functionele gebouwen is een doorslaggevende factor wat betreft kostenefficiëntie en productiviteit. Onverwachte bedrijfsonderbrekingen, functiestoringen en EMC-problemen kosten tijd en geld. In kader van preventief onderhoud is het daarom belangrijk om stroomvoorzieningen permanent te bewaken. Moderne lekstroombewakingssystemen (RCMS) detecteren vroegtijdig ernstige isolatiefouten, waardoor de exploitant van de technische installatie de fout snel kan lokaliseren en verhelpen, voordat zich een plotselinge storing of uitval van het gehele bedrijf voordoet.

Daarnaast bieden deze potentiële besparingen bij de periodieke controles op grond van het ongevallenpreventievoorschrift DGUV voorschrift 3 en de bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV).

Deze bijdrage laat praktisch uitvoerbare oplossingsmogelijkheden van een innovatieve lekstroombewaking zien. Deze garanderen dankzij preventief onderhoud de operationele veiligheid voor moderne elektronische installaties in zeer gevoelige bedrijfsonderdelen. Een investering die zich terugbetaalt.

Voor vaste elektrische installaties en apparatuur zijn lekstroombewakingssystemen (RCMS) ideaal voor de permanente evaluatie van isolatiedegeneratie. De gemeten lekstromen kunnen eenduidig tot het desbetreffende stroomcircuit en de individuele verbruiker worden herleid. Een veiligheidstechnische beoordeling van de staat van de installatie is mogelijk.