Melden in plaats van schakelen - lekstroombewaking in een geaard systeem

TN-S/TT-System

In TN-systemen wordt het sterpunt van de voedingstransformatoren met een lage impedantie geaard en wordt de behuizing van de elektrische installatie aangesloten via de aardingsgeleider op de bedrijfsaarding van het netwerk. Ook in IT-systemen wordt het sterpunt met een lage impedantie geaard, maar de behuizing van de elektrische installatie is apart van de systeemaarding geaard.

Permanente bewaking

Het regelmatig controleren van elektrische installaties en bedrijfsmiddelen kost veel tijd en geld. De continue lekstroombewaking voor geaarde stroomvoorzieningen (TN-/TT-systemen) vormt daardoor een tijd- en kostenbesparend alternatief. Met dit systeem worden elektrische installaties permanent en conform de normen op lek- of overstroom bewaakt. Geaarde installaties (TN-S-systemen) worden met een selectief systeem voor lekstroombewaking (RCM) uitgerust.

Aangezien de lekstroom een weerspiegeling van de isolatieweerstand is, kunnen binnen stationaire elektrische installaties en bedrijfsmiddelen lekstroombewakingssystemen (RCMS) permanent een selectieve isolatieverslechtering herkennen. Deze verslechtering leidt tot een meetbare verandering in de lekstroom van de installatie, waardoor kritische veranderingen in het systeem kunnen ontstaan. RCM's herkennen niet alleen overstroom op het moment van ontstaan, maar ook overbelasting van nuldraden worden vroegtijdig gesignaleerd. Dat verlaagt het risico op brand aanzienlijk. De exploitant ontvangt snel en gemakkelijk een alarmmelding, bijv. per e-mail.