TN-S-/TT-systeem

Melden in plaats van schakelen - lekstroombewaking in een geaard systeem

Bij geaarde circuits (TN-S-/TT-systeem) zijn een of meerdere punten van een circuit, een elektrische installatie of een bedrijfsmiddel voor de elektrische beveiliging met de aarde verbonden.

In TN-systemen wordt het sterpunt van de voedingstransformatoren met een lage impedantie geaard en wordt de behuizing van de elektrische installatie aangesloten via de aardingsgeleider op de bedrijfsaarding van het netwerk. Ook in IT-systemen wordt het sterpunt met een lage impedantie geaard, maar de behuizing van de elektrische installatie is apart van de systeemaarding geaard.

Melden in plaats van schakelen - lekstroombewaking in een geaard systeem