Powerscout

Powerscout is de manier om d.m.v. automatisch gegenereerde rapportages de status van uw elektrische installatie over een afgelopen periode inzichtelijk te maken. Data van grootheden zoals bv. isolatiewaarde, differentieelstromen, laststromen, harmonischen enz, enz, worden verzameld en opgeslagen in de cloud. De Web-based software genereerd , d.m.v. de data in de cloud, automatisch  rapportages en overzichten. Voor meer informatie klik hier